Artnit

Četvrtak, 21 Decembar 2017 12:05

Hipokratovo drvo - Kos

Grad Kos, koji je glavni i najveći grad na istoimenom ostrvu poznat je po Hipokratovom drvetu, platanu koji se nalazi u centru. Veruje se da ga je zasadio utemeljivač savremene medicine Hipokrat pre 2400 godina i da je oko njega okupljao svoje učenike i prenosio medicinska znanja. Ali, verovatnije je da je stari platan koji se nalazi na istom mestu potomak tog drveta i da je zasađen pre nešto više od 550 godina.

Objavljeno u Razglednica
Sreda, 02 Avgust 2017 11:26

Neke zanimljivosti o kosovima

Kos je česta i lako prepoznatljiva ptica po svom snažnom glasu i prijatnoj pesmi, koja se sastoji od jasnih, izmenjujućih visokih i niskih tonova, skoro uvek praćenih tišim, kratkim cvrkutom. Njegova pesma se smatra lepom kao pesma slavuja. Može se videti u prigradskim kućnim vrtovima, parkovima, šumama, voćnjacima i na poljoprivrednim zemljištima.

Objavljeno u Urbane životinje

Majci se izgleda duboko urezala u pamćenje slika dečaka od pre nekoliko decenija u koga je polagala bogzna kakve nade koje nisu mogle da se izbrišu; a pošto sam ja bio taj njen odavno nestali sin, njena ljubav se vezivala za mene kao kad bi sva sunca koja su od tada zašla još jednom negde zasijala zamirućom svetlošću. Ti bi tu opet mogao da otkriješ onu moju zagonetnu sujetu koja to zapravo i nije.

Objavljeno u Pero
Četvrtak, 25 Decembar 2014 20:46

Italo Kalvino - Kosov zvižduk

Od svih pojeva ptica izdvaja se kosov zvižduk, koji se ne može pobrkati ni sa jednim drugim. Kosovi stižu kasno popodne: dvoje ih je, mora biti da su par, možda onaj isti od prošle godine, svih ovih godina u ovo doba. Svako popodne, kad čuje pozivni zvižduk, od dve note, kao kad neko želi da obznani svoju prisutnost, gospodin Palomar diže glavu da bi pogledao ko ga to zove; a onda se priseti da je došao čas kosova. Ubrzo ih i ugleda: šetaju se po travnjaku kao da im je pravi poziv to da budu dvonošci koji se kreću po zemlji, i koji se zabavljaju na taj način što pronalaze sličnosti s čovekom.

Objavljeno u Urbane životinje
Ponedeljak, 22 Septembar 2014 11:55

Milan Kundera - Kosovi

U toku posljednjih dvije stotine godina kosovi su napustili šume i postali gradske ptice. Najprije u Velikoj Britaniji, još krajem osamnaestog stoljeća, a nekoliko decenija kasnije u Parizu i Ruhru. U toku devetnaestog stoljeća osvajali su jedan po jedan evropski grad. U Beču i Pragu naselili su se oko 1900. godine, a onda su nastavili s napredovanjem prema istoku, prema Budimpešti, Beogradu i Istanbulu.

Objavljeno u Urbane životinje
Subota, 27 Juli 2013 19:51

Simbolika kosa

Ptica kos je svojim izgledom i lepom pesmom oduvek plenila pažnju čoveka. Od davnina se uz ovu pticu u mnogim kulturama vezuje raznovrsna simbolika. Kos je prisutan u mitologiji, pesmama, pričama, legendama mnogih naroda. Njegov izgled i ponašanje se povezuju sa mnogim verovanjima, i smatra se i lošim, ali i dobrim znakom. Smatra se i da reč Kosovo potiče od slovenske reči kos, što je ime za ovu vrstu crne ptice.

Objavljeno u Urbane životinje
Nedelja, 19 Maj 2013 20:09

Kos - ptica pevačica

Kos je rasprostranjen u svim zemljama Evrope, a ima ga i u Africi, Aziji i Australiji. Najčešće naseljava šume i livade, a sve češće i vrtove i parkove u gradovima. Lako je prepoznatljiv po svom snažnom glasu i pesmi, koja se smatra jednako lepom, a možda i lepšom od pesme slavuja.

Objavljeno u Urbane životinje
Vi ste ovde: Home Pero Prikazivanje članaka po tagu kos