ARTNIT

Tamo iza poslednjih kuća, na širokoj poljani a otprilike dvesta metara od dunavske obale, ležalo je jedno veliko hrastovo stablo, na kome su se grane već osušile. To stablo je pre neke godine nanela voda. Bila s proleća velika poplava, pa se Dunav razlio i potopio polja i livade, šume i sela, te iščupao negde natruli hrast, poneo ga na svojim valima i nekako tu, kod našega grada, seknula voda te taj hrast, ko zna iz čije šume, ostao na ledini i sad dobro došao nama, deci, da se tu zbiramo kad smo dokoni i slobodni od škole.

Utorak, 11 Juni 2013 21:46

Rembrant van Rajn - Poljak na konju

Poznata slika Rembranta van Rajna, Poljak na konju, naslikana oko 1655. godine nosi obeležje baroka. Romantična i zagonetna sadržina ove slike je inspirisala mnoge teorije i raprave o temi slike, pa čak i sumnju da je Rembrant njen autor. Danas se slika nalazi u kolekciji Frik u Njujorku.

Utorak, 11 Juni 2013 21:29

Bršljan - dekorativna puzavica

Bršljan je veoma dekorativna zimzelena biljka koja vodi poreklo iz Evrope i Azije. Ova zanimljiva puzavica se javlja u velikom broju varijeteta, sa raznovrsnim zelenim koloritom listova ili zanimljivim šarenim listovima. Veoma je otporan i odgovara ljubiteljima zelenila koji imaju malo vremena za negu biljaka.

Ponedeljak, 10 Juni 2013 21:41

Kadionica - Horasan

Kadionica iz Horasana (1181-1182), iz istočnog Irana pripada periodu Seldžuka. Ova bronzana skulptura, visine 88 santimetara je deo male grupe kadionica sličnog oblika i veličine koje su oblikovane kao životinje. Prirodni oblik životinje je obično zanemarivan, a umesto toga prikazivana je stilizovano, najčešće sa biljnim ornamentima. Ova skulptura se danas nalazi u muzeju umetnosti Metropoliten u Njujorku.

Ponedeljak, 10 Juni 2013 21:35

Rajt Mils - Birokratija

Sa pojavom javnih poslova i funkcija države nastao je i birokratski aparat. Dosta osamostaljen ovaj aparat se formira po svojstvenim zakonitostima, čak i onda kada ovaj porast nije bio praćen odgovarajućim državnim potrebama. Uticaj birokratskog aparata se, međutim ne može meriti samo kvantitativnim pokazateljima. Istraživanja čuvenog američkog sociologa Rajta Milsa izvršena u SAD pedesetih godina prošlog veka ukazuju na socijalne karakteristike birokratije.

Ponedeljak, 10 Juni 2013 21:28

Putovanje Čajlda Harolda

Džordž Gordon Bajron je svoje veliko i značajno delo, poemu Putovanje Čajlda Harolda započeo za vreme svog boravka u Albaniji 1809. godine. Posle izdavanja prva dva dela poeme 1812. godine postiže literarni uspeh i postaje veoma popularan član londonskog društva. Poema Čajld Harold je poetski putopis u stihu isprepletan egzotičnim utiscima i žalom zbog sputanosti zemalja koje su nekada bile najsjajnije i najprosperitetnije. To je i priča o prkosnom i osetljivom junaku lutalici koji se i danas naziva Bajronovski junak, i postaje junak savremenog društva.

Vi ste ovde: Home