Artnit

Nedelja, 14 Septembar 2014 11:27

Devojka cara nadmudrila Istaknut

Teodoros Stamos - Posle careva Teodoros Stamos - Posle careva

Devojka cara nadmudrila je poznata narodna novela zagonetka, u kojoj siromašna devojka postiže uspeh dovitljivim odgovorima na neobična pitanja. U njoj je mudrost postavljena kao najveći ideal, a siromašna devojka koja uspeva da nadmudri cara u umnom nadmetanju biva nagrađena udajom za njega. Ovu novelu zapisao je Vuk Popović, sveštenik iz Risna i poslao je Vuku Stefanoviću Karadžiću.

Devojka iz narodne novele Devojka cara nadmudrila nije klasičan junak. Ona nema neverovatnu snagu ili čarobne moći kao junaci iz bajki. Za razliku od većine bajki gde se junaci bore svojom snagom protiv aždaja, zlih džinova i ostalih čudesnih bića, u ovoj noveli veliča se velika mudrost i pamet.

Mladi car, zajedno sa carstvom, nasleđuje i staru politiku svog oca koja se zasniva na oholoj i sebičnoj vladavini. Tako kada "dođe jednom siromah k caru da mu štogođ udijeli", car ga upita ko ga je naučio mudro govoriti. Čuvši da ga je tome naučila kćer kojoj su Bog i siromaštvo podarili mudrost, car počinje da joj zadaje nemoguće zadatke. Tako on traži od devojke da mu od varenih jaja izleže pilad, od ivera načini brod sa svim jarbolima i veslima, ili da "obnoć posije vareni bob", a da se sutra od roda može spremiti ručak. Pošto je uvideo da je devojka mnogo mudrija od njega, naređuje da je dovedu pred njega. Na njegova pitanja, na koja drugi nemaju odgovor, devojka mudro odgovara. Kada je car zapita: "Pogodi, đevojko, šta se može najdalje čuti?" ona odgovora: "Čestiti care, najdalje se može čuti grom i laž." Na carevo pitanje: "Pogodite koliko valja moja brada?", odgovara: "Careva brada valja koliko tri kiše ljetne." Zadivljen njenom mudrošću car je zapita hoće li biti njegova žena. Pre nego što su sklopili brak, devojka iskazuje vrhunac svoje mudrosti u svom poslednjem zahtevu caru, da ako je hoće za ženu mora potpisati da ima pravo poneti najmiliju stvar iz njegovog dvora, ako je više ne bude hteo za ženu. Kada je došao taj trenutak, ona napija cara i odnosi ga u kamenu pećinu. Pošto je shvatio da ga žena donela u pećinu, iako joj je rekao da nije više njegova žena, car otkriva veliku mudrost siromašne devojke u njenom odgovoru. Ona mu kaže: "Istina je, čestiti care, da si mi to kazao, ali pogledaj što si na ovoj karti potpisao: što mi bude najmilije u tvojemu domu da ponesem sobom kad od tebe pođem." Shvativši da ga je devojka opet nadmudrila, car je povede sa sobom na dvor.

U narodnu novelu Devojka cara nadmudrila utkana je živa narodna mudrost. U svojevrsnom nadmudrivanju između siromašne devojke i cara, ipak pobeđuje razum i ljubav devojke. Tako siromašna devojka uspeva da svojom mudrošću doskoči caru i zato biva nagrađena: udaje se za njega i tako postaje carica.

Pročitano 23770 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Devojka cara nadmudrila