Artnit

Petak, 01 Januar 2016 11:48

Grm Istaknut

Estetski najuspelije pesme Vojislava Ilića su deskriptivne pesme, u koje je pred kraj života objektivni iskaz zamenio simbolom. Lirska pesma Grm je ispevana u duhu simbolističke poetike, u kojoj slika grma postaje simbol i centalni motiv. Struktura pesme je zasnovana na kontrastu kroz sliku grma, a ostvarena je na idejnom planu suprotstavljanjem ideja prolaznosti i trajanja. Uz sliku grma povezan je motiv smrti, otpora prema prolaznosti i traži se dublji smisao života.

U prvoj strofi pesme Grm pesnik slika "munjom opaljen grm", prkosnog, neustrašivog gorostasa koji stoji na "surom proplanku" kao večiti pobednik svih nedaća. Njegovo stablo uvija splet povijuša, a "gorski nestašan lahor" leluja šaren cvet. Kontrast koji je iskazan kroz boje između mračnog i opaljenog grma i lelujavog šarenog cveta i travice, koja se obavija oko grma ukazuju na heroizam njegovog trajanja.

Druga strofa pesme Grm ukazuje na dolazak zime, koja "svojom studenom rukom" ogoljava sve sitne biljke koje su se svijale oko grma "i goru obnaži svu". Završni stihovi pesme "al' mnoga zima još sa hladnim vetrom će doći, a on će biti tu" ističu simboliku trajanja.

Pročitano 8938 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Grm