Odštampajte ovu stranicu
Četvrtak, 22 Septembar 2016 12:21

Hamletova dilema:"Biti ili ne biti?" Istaknut

Ežen Delakroa - Hamlet i Horacio na groblju  Ežen Delakroa - Hamlet i Horacio na groblju

Jedan od najpoznatijih citata na engleskom jeziku napisao je Vilijam Šekspir u drami Hamlet. Ove besmrtne stihove izgovara Hamlet, dok posmatra lobanju dvorske budale na groblju sa dva grobara i svojim prijateljem Horacijom. On kaže: "Avaj, jadni Joriče! Znao sam ga, Horacio." A zatim sledi najpoznatiji monolog u delima Šekspira, čuveni stihovi u kojima se Hamlet dvoumi između života i smrti:

O, biti ili ne biti - to je pitanje:
Da li je ljudskog duha dostojnije
Trpeti pračke i strele sudbine nasilne,
Ili oružje dići na more muka
I otporom ih sve zauvek okončati?
Umreti, samo usnuti - i ništa više;
I tim snom reći da smo prekinuli
Naše duše bol i hiljade onih jada
Što ih priroda ljudska nasleđuje.

Reči Hamleta ukazuju na večno pitanje o tome da li je bolje živeti i suočavati se sa problemima ili umreti i osloboditi se od njih na taj način. Pojmovi biti ili ne biti, kojima izražava ovo pitanje su veoma složeni. Biti je pasivno stanje u Hamletovim očima, i podrazumeva patnju i primanje udaraca nasilne sudbine. Življenje je, u stvari neka vrsta spore smrti, dok s druge strane smrt pokreće život na akcije. Hamlet pokušava da pronađe utehu u ideji da je smrt zaista više od neke vrste sna, i da se njome okončava bol duše i svi jadi što ih nasleđuje čovek.

Monolog Hamleta ukazuje da je bol u životu neizbežan i da je "nečuveno bogatstvo imati svoju sudbinu", a to je za nas mogućnost da izaberemo da se suočimo sa našim "morem nevolja" ili da se one završe u smrti. Međutim, u doba vladavine engleske kraljice Elizabete verovalo se da će oni koji su počinili samoubistvo biti zauvek prokleti, što daje dodatnu kompleksnost Hamletovoj dilemi.

Pročitano 38783 puta
Stefan Tanasijević

Najnovije:

Srodni članci