Artnit

Subota, 19 Januar 2013 21:22

Postavljanje umetničkih slika na zidove doma Istaknut

Postavljanje umetničkih slika može samo po sebi da bude umetnost. Njihovim postavljanjem može da se kreira jedna skladna kompozicija na zidovima doma. Na taj način entirijeru doma se dodaje kreativna nota i daje završni lični pečat domu.

Grupe slika mogu na zidovima da se postave simetrično ili nesimetrično. Simetrične postavke slika kreiraju upečatljivu i jednostavnu fokalnu tačku. Svaka strana "oslikava" drugu stranu stvarajući prijatan, uravnotežen efekat. Na primer, svi crni ramovi mogu da ujedine ovo grupisanje. Dobro je da se koriste isti ramovi da bi se kreirala homogenost.

Kreiranje nesimetričnih postavki omogućava da se grupišu slike različitih veličina. Pri tome treba da se postigne vizuelna uravnoteženost.

Definišite način prikazivanja slika. Izaberite jednu glavnu sliku oko koje će sve ostale da budu koncentrisane i smestite je tako da se njen središnji deo nalazi u visini očiju. Slike ne moraju da budu iste po stilu, motivima ili tehnici. Takođe, grupisane slike na zidu ne moraju da budu istih dimenzija i u jednakim ramovima. Ako koristite različite ramove između njih ostavite malo prostora "da dišu". Ne dozvolite da velike slike dominiraju i ne smeštajte veoma male slike oko velike slike.

Ne stavljajte mnogo nepovezanih slika na zid. Izaberite jednu ili dve omiljene slike oko koje ćete grupisati ostale slike i ujedinite ih u grupe. Razmak između slika treba da bude najmanje deset santimetara. Grupisanje slika je najskladnije kada postoji nešto što ih povezuje. Veze mogu biti sličan stil ramova, slična boja paspartua ili sličan stil, tehnika ili tema slika. Ako želite da naglasite jednostavnost prostora, postavite na zid nekoliko slika istih dimenzija, okvira i motiva u ravnoj liniji. Nepravilan raspored ili različite dimenzije slika mogu da budu zanimljiviji od strogog odnosa, posebno za moderan stil uređenja doma.

Ako imate više umetničkih slika, rasporedite ih u dva reda. U donji red (ispod glavne linije oka) stavite ekspresivnije slike jačeg kolorita i većeg formata, a u liniju iznad visine očiju stavite slike nežnijeg kolorita i manjeg formata.

Razmaci između postavljenih slika mogu varirati, kao i njihove dimenzije. Takav raspored posebno je pogodan za stepeništa, jer se njima prolazi, te nije potreban onakav sklad koji zahteva statično posmatranje slika.

Slike mogu da budu postavljene na zidu na razne načine. One mogu da budu postavljene geometrijski - simetrično, na primer kao trougao, kvadrat, pravougaonik, u nizu. Takođe, one mogu da budu postavljene nonšalantno - nesimetrično, na primer u vidu zamišljene cik-cak linije, ali kompozicija mora da čini kompaktnu celinu. Nesimetričan raspored može biti zanimljiviji od geometrijski preciznog, simetričnog postavljanja, a istovremeno da stvori toplu i prijatnu atmosferu. Tada se slike postavljaju na jedan, dva susedna ili tri zida, dok četvrti zid mora obavezno da ostane slobodan, zbog vizuelne ravnoteže i opšte harmonije.

Kada grupišete slike izaberite neparan broj. Sa neparnim brojem postoji sredina i obično se dobija vizuelna uravnoteženost grupe slika. Parni brojevi slika mogu da funkcionišu dobro kada su slike blizu jedna drugoj, dajući koherentnu postavku.

Sliku možete staviti na zid i bez rama, posebno ako je u pitanju neka apstraktna slika. Neuramljeni art printevi različitih tema i motiva mogu izgledati vizuelno zanimljivo, posebno na belom zidu i mogu uneti neobičnu atmosferu.

Na zidu može biti dovoljna i jedna umetnička slika, posebno ako je efektno osvetljena. Osvetljavanje slike stvara vizuelno upečatljiv efekat u prostoru.

Pročitano 9759 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Uređenje doma Postavljanje umetničkih slika na zidove doma