Artnit

Sreda, 30 Avgust 2017 11:00

Agamemnonova maska

Agamemnonova maska je jedan od najpoznatijih zlatnih predmeta iz grčkog bronzanog doba. Pronašao ju je nemački trgovac i arheolog amater Hajnrih Šliman u Mikeni 1876. godine. Ova maska je bila jedna od nekoliko pronađenih zlatnih posmrtnih maski postavljenih preko lica sahranjenih u grobnicama kraljevskog groblja i postala je poznata kao maska Agamemnona, čuvenog kralja drevne Mikene. Maska se danas nalazi u Nacionalnom arheološkom muzeju u Atini.

Objavljeno u Razglednica
Nedelja, 27 Avgust 2017 11:52

Maslina u antičkoj Grčkoj

U grčkoj kulturi maslina ili maslinka predstavlja dostignuće i mir i bila je bitan deo svakodnevnog života ljudi, a i u celokupnom razvoju grčke civilizacije zbog svih njenih kvaliteta. Drvo masline je bilo važan temelj mitologije za Atinu, jer je uspostavilo primat boginje Atine u gradu koji je dobio njeno ime. Na područje antičke Grčke maslinu su doneli trgovci, Feničani i Egipćani, a arheološka istraživanja ukazuju da su prva stabla posađena oko 3000. godine pre nove ere na Kritu. Na vrhu Akropolja iznad Atine i danas stoji maslinovo drvo koje je simbol stotine godina posvećenosti i poštovanja.

Objavljeno u Flora doma
Sreda, 15 Juni 2016 11:19

Mermerni akroterion

Arhitektonska skulptura poznata kao akroterion je često ukrašavala vrhove zabata i četiri ugla krova na grčkim hramovima i javnim građevinama. Ovi čisto dekorativni elementi su prvobitno bili u obliku velikih, oslikanih ukrasa od terakote, a kasnije su to bili i mermerni ukrasi i skulpture uklesane u reljef ili u krug. Mermerni akroterion iz oko 350-325. godine pre nove ere danas se nalazi u muzeju umetnosti Metropoliten u Njujorku.

Objavljeno u Razglednica
Nedelja, 27 Mart 2016 11:48

Vaza Borgeze

Monumentalna Vaza Borgeze u obliku zvona, izvajana je u Atini od pentelikon mermera, u drugoj polovini I veka pre nove ere kao vrtni ukras za rimsko tržište. Friz na njoj prikazuje thiasus, koji je u grčkoj mitologiji i religiji bio naziv za svitu boga Dionisa u stanju ekstaze, koja je često predstavljena kao pijana povorka u umetnosti. Danas se Vaza Borgeze nalazi u muzeju Luvr u Parizu.

Objavljeno u Razglednica
Subota, 27 Februar 2016 12:18

Mladić maratonac - Efeb Maratonski

Grčka bronzana statua Mladić maratonac, poznata i po nazivu Efeb Maratonski, iz oko 340-330. godine pre nove ere, pronađena je u Egejskom moru u uvali Maraton 1925. godine. Mladić, koga prikazuje statua se često identifikuje kao pobednik atletskog takmičenja ili prema drugom tumačenju, kao bog Hermes. Danas se ova statua nalazi u Nacionalnom arheološkom muzeju u Atini.

Objavljeno u Razglednica
Ponedeljak, 22 Februar 2016 12:26

Džokej sa Artemisiona

Retka sačuvana originalna bronzana statua iz antičke Grčke i redak primer grčke statue trkačkog konja, Džokej sa Artemisiona datira iz oko 150-140. godine pre nove ere. Najstarije antičke bronzane statue su se topile zbog materijala neko vreme posle kreiranja, ali ova statua je bila spašena od uništenja kada je izgubljena u brodolomu u antičko doba, pre nego što je bila pronađena kod rta planine Artemision, na severnom ostrvu Eubeja, koje je otkriveno 1926. godine. Prvi delovi statue pronađeni su 1928. godine, a više delova 1936. i 1937. godine kada je statua sastavljena, nakon obnove repa i tela konja. Danas se ova statua nalazi u Nacionalnom arheološkom muzeju u Atini.

Objavljeno u Razglednica
Utorak, 19 Januar 2016 12:28

Dipilon amfora

Veliki broj grčkih vaza i amfora iz geometrijskog perioda (oko 900-700. godine pre nove ere) se oslikava geometrijskim oblicima: rozetama, spiralama, prepletima, meandrima, krugovima, krstovima, trouglovima, koji se raspoređuju u horizontalne. U kasnijem periodu razvoja ovog stila se odustaje od čiste geometrije i oslikava se ljudska figura, ali još uvek geometrizovana, kao kod pogrebne amfore, poznate pod imenom Dipilon amfora, verovatno nastala u periodu između 760. i 750. godine pre nove ere, koja je pronađena na groblju Dipilon, pored Atine. Ova amfora se danas nalazi u Nacionalnom arheološkom muzeju u Atini.

Objavljeno u Razglednica
Četvrtak, 12 Novembar 2015 12:35

Ahil ubija kraljicu Amazonki Pentesileju

Grčki slikar i grnčar Eksekija, koji je stvarao oko 550. godine pre nove ere, uglavnom koristi tehniku zvanu crne figure. Atička amfora s crnim figurama, iz oko 540-530. godine pre nove ere, poznata po imenima Ahil ubija kraljicu Amazonki Pentesileju i Dionis sa sinom Oinopionom, koju je potpisao pripisuje se njemu. Ova amfora koja je rađena u Atini, a iskopana u Vulciju, današnjem Laciju u Italiji, danas se nalazi u Britanskom muzeju u Londonu.

Objavljeno u Razglednica
Petak, 15 Avgust 2014 12:03

Platonova Akademija

Platon, jedan od najvećih antičkih filozofa, osnovao je prvu pravu filozofsku školu antičke Grčke, u vežbalištu, koje se nazivalo Akademovim, jer se nalazilo u gaju čiji je zaštitnik bio antički heroj Akadem, i po kome je i sama škola nazvana Akademija. Platonova Akademija se često smatra za prvi univerzitet u Evropi. Postojala je s prekidima skoro devet vekova, od 387. godine pre nove ere do 529. godine nove ere, kada ju je zatvorio rimski car Justinijan.

Objavljeno u Društvo
Petak, 30 Avgust 2013 17:59

Kritijev mladić

U arhajskom periodu u grčkoj skulpturi su stvorena dva osnovna tipa statue: statue kurosa, mladića, i statue kora, devojaka. Statua kurosa izvajana oko 480. godine pre nove ere izdvaja se od ostalih. Ovo izvanredno delo se često pripisivalo atinskom vajaru Kritiju, pa je zbog toga postalo poznato kao Kritijev mladić. Ova statua se danas nalazi u Akropoljskom muzeju u Atini.

Objavljeno u Razglednica
Strana 1 od 2
Vi ste ovde: Home Razglednica Prikazivanje članaka po tagu Atina