Artnit

Utorak, 22 Oktobar 2019 13:10

Vaganje duše - vaganje srca umrloga Istaknut

Najpoznatiji slikovni prikaz vaganja duše ili vaganje srca umrloga tokom velikog suđenja nalazi se u egipatskoj Knjizi mrtvog pisara Hunefera na Anijevom papirusu koji datira oko 1250. godine pre nove ere, a pronađen je u Tebi u grobnici Anija 1888. godine. Danas se ovaj papirus čuva u Britanskom muzeju u Londonu.

Na Anijevom papirusu se prikazuje vaganje duše koje se odvija u Dvorani pravde, pred prestolom vrhovnog sudije boga sveta mrtvih Ozirisa pored koga su sedele boginje Izida i Neftida. Sudije su bile lokalni bogovi četrdesetdva egipatska okruga. Na suprotnoj strani su sedela četiri Horusova sina koji su bili čuvari kanopskih žara u koje su se spremali unutrašnji organi pokojnika (jetra, pluća, želudac i creva) nakon mumifikacije. Središnje mesto zauzima vaga na kojoj bog Anubis čuvar i zaštitnik mrtvih, važe srce pokojnika da bi ispitao da li je ono lagano poput pera boginje pravde Maat koje se nalazi na gornjem delu vage. Desno od vage u liku čoveka s glavom ptice ibis bog Tot, koji predstavlja univerzalni zakon i mudrost, na daščici kistom zapisuje pojedinosti suđenja. Iza Anubisa je čudovište s glavom krokodila, telom nilskog konja i lava koje jede srca koja budu teža od pera. Ako bi srce bilo lakše od pera, umrli bi išao u večni život.

Pročitano 2247 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Razglednica Vaganje duše - vaganje srca umrloga