Artnit

Petak, 01 Maj 2015 11:10

Mikelanđelo Buonaroti - Pieta Istaknut

Pieta je prvo slavno delo Mikelanđela Buonarotija, jednog od najvećih umetnika visoke renesanse i ujedno njegovo prvo potpisano delo. Ime Pieta se odnosi na zajednički tip verske kompozicije, a ovo delo je najčuveniji primer. Urađena je za oko dve godine, iz jednog mermernog bloka, završena 1499. godine kada je Mikelanđelo imao samo 25 godina. Danas se nalazi u bazilici Svetog Petra u Vatikanu, u prvoj kapeli desnog broda.

Francuski kardinal je naručio skulpturu Pieta 497. godine za svoju grobnu kapelu u crkvi Svetog Petra u Rimu. Tema ove skulpure, iako u to doba malo poznata u Italiji uklopila se u sve jače obožavanje Bogorodice u Italiji u XV veku.

Skulptura Pieta predstavlja scenu oplakivanja smrti Isusa Hrista. Prikazana je mladolika Bogorodica, koja sedi sa mrtvim sinom u krilu. Vijugavo telo Isusa Hrista leži preko kolena Bogorodice koja su ogrnuta velikim ogrtačem, a njena ispružena leva ruka ponavlja taj položaj. Ogrtač fizički sjedinjuje Bogorodicu i Isusa u jednu celinu, naglašavajući simbolički njihovu duhovnu povezanost. Kontrasti dve figure - muško i žensko, vertikalno i horizontalno, nag i odevena, mrtav i živa razjašnjavaju ikonografsku strukturu.

Mikelanđelo Buonaroti je telo za lik Bogorodice preuzeo iz dela Jakopa dela Kverče, a otmeno lice i dekorativnu draperiju od Andrea del Verokija. Prema jednoj legendi, kada su ga pitali zašto je prikazao mladu Bogorodicu, odgovorio je da je njena mladost rezultat njene čestitosti.

Na skulpturi Pieta nisu istaknute emocije. Naglašeno je žrtvovanje Isusa kao Boga u ljudskom obličju koji se žrtvovao kako bi otkupio ljudske grehe. Đorđo Vazari, najveći biograf renesansnih umetnika, navodi ovu skulpturu kao: "Najlepši mermer u Rimu koje ne može nadmašiti nijedan živi autor... ostvarivanje svih mogućnosti i snage koju može imati umetnost vajarstva."

Pročitano 9345 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Razglednica Mikelanđelo Buonaroti - Pieta