Artnit

Sreda, 11 April 2018 10:40

Marsel Eme - Greh gramzivosti

Diperije nije morao da se trudi da bi se ulenjio. Oholo uverenje da u kancelariji obavlja posao koji je sasvim ispod njegovih zasluga, kao i dremljivost posle dobre hrane i pića, terale su ga na lenost. Budući da je bio dovoljno uobražen da veruje da je u svemu prvi, pa i u najgorem, ubrzo je postao pojam dembela. Kada ga je šef, kome je prevršilo, otpustio, Diperije je dočekao odluku gologlav.

Objavljeno u Pero
Nedelja, 07 Februar 2016 11:44

Pjer Abelar - Etika slobodne odluke

Francuski teolog i filozof Pjer Abelar, koji je živeo na prelazu iz XI u XII vek vraća etiku na filozofsku scenu otvaranjem problema greha. Relativno zaokruženo etičko stanovište iznosi u svom delu Etika ili Upoznaj samog sebe, koje je objavljeno pre 1140. godine. U ovom delu ispituje odnos čoveka prema grehu, Bogu, i postavlja pitanje šta čovek u moralnom smislu može da učini za sebe.

Objavljeno u Društvo

PIKO: Odgovorim? Rado. Ali čini mi se da sam već postavio pitanje da li mi zaista živimo u vremenu bez predrasuda? I ako je tako, - kako? Zar odsustvo predrasuda treba da ima granice? Treba li slobodoumlje da postane religija, a nemoral igra fanatizma? Ja to odbijam!... Da li je moral postao nemoguć, da li je postao smešan - no? Budući da je ono što je smešno opasnost nad opasnostima u Firenci, onda se meni čini da je najhrabriji onaj ko se sam ne boji te opasnosti. To bi moralo u najmanju ruku da izazove zapanjenost. Ali ko izazove zapanjenost kod Firence, već je napola pobedio...

Objavljeno u Pero
Četvrtak, 30 Juli 2015 11:45

Vilijam Fokner - Greh ili brak

Hajtauer opet sedi kao istočnjački idol između svojih ruku paralelno položenih na naslon stolice. - Idite, Bajrone. Idite. Sada. Odmah. Napustite zauvek ovo mesto, ovo strašno, strašno mesto. Ja vam čitam misli. Reći ćete mi da ste tek sada upoznali šta je ljubav; a ja ću vama reći da ste tek sad saznali šta je nada. To je sve; nada. Predmet nije važan, ni za nadu, pa čak ni za vas. To može imati samo jedan cilj, put kojim ste vi krenuli: greh ili brak.

Objavljeno u Pero

- Najzad zamislite strašnu muku koju za te proklete duše, za iskušitelje i iskušenike, predstavlja društvo đavola. Đavoli muče proklete na dva načina, svojom prisutnošću i svojim prebacivanjima. Mi ne možemo ni zamisliti kako su strašni ti đavoli. Sveta Katarina Sijenska videla je jednom đavola i napisala je da bi pre išla do kraja svog života po putu od užarenog ugljevlja nego što bi i za jedan jedini trenutak pogledala u tako užasno čudovište.

Objavljeno u Pero

- Zapamtite najzad da je mučenje u toj paklenoj tamnici još veće zbog mnoštva samih prokletnika. Loše društvo na zemlji je tako štetno da se biljke, kao po nagonu, povlače iz blizine svega onoga što je za njih smrtonosno ili škodljivo. U paklu su svi zakoni srušeni - niko ne misli na porodicu i na rodni kraj, na prijatelje i na srodnike.

Objavljeno u Pero
Vi ste ovde: Home Pero Prikazivanje članaka po tagu greh