Artnit

Sreda, 06 Februar 2019 14:10

Marina Cvetajeva - O majci

Majka kao da je još živa sahranila sebe u nama - za večni život. Kako nas je tesno ispunjavala onim što je nevidljivo i bestežinsko, zauvek time isterujući iz nas svu izmerljivost i vidljivost. I kakva sreća što sve to nije bilo nauka, nego Lirika - ono čega uvek ima premalo, po dvaput premalo: kao što je gladnome malo ceo hleb na svetu, i kao što je u svetu malo - kao radijuma, onoga što je i samo - nedostatak svega, sam nedostatak, i koji samo zato i može da seže do zvezde! - ono čega ne može biti previše, zato što je ono samo previše, sveukupna suvišnost čežnje i snage, suvišnost snage koja prelazi u čežnju što pokreće brda.

Objavljeno u Pero
Nedelja, 02 Decembar 2018 11:52

Džon Bolbi - Teorija afektivnog vezivanja

Teorija afektivnog vezivanja, poznata i kao teorija osećajnog vezivanja nastala je ranih sedamdesetih godina XX veka kao teorija o poreklu i prirodi čovekove osećajnosti. Osnivač ove teorije je engleski psihijatar i psihoanalitičar Džon Bolbi koji postulira novi koncept o prirodi ranih odnosa i uvodi pojam afektivna vezanost (attachment) kojim obeležava specifičan, neravnopravan odnos koji se u najranijem detinjstvu formira između majke i deteta i predstavlja osnovu i polazište kasnijeg emocionalnog i relacijskog vezivanja i ima značaj za ceo život pojedinca.

Objavljeno u Društvo

Američki psiholog Hari Harlou je najpoznatiji po istraživanjima o majčinoj ulozi i socijalnim uticajima. Svoj najpoznatiji eksperiment o prirodi ljubavi majke i deteta, poznat kao Harlovljev eksperiment sproveo je tokom šezdesetih godina XX veka. Eksperiment je bio vezan uz privrženost primata i njihovih majki, a kao reprezentativni primati odabrani su majmuni, rezus makaki, vrsta koja živi na jugoistoku Azije, od istoka Avganistana do Tihog okeana, odnosno Istočnog kineskog mora.

Objavljeno u Društvo

Charlotte: Da si ti zaista željela dijete nikada te ne bih mogla prisiliti na pobačaj.

Eva: A čime da ti se suprotstavim? Ti si mi ispirala mozak već od djetinjstva, uvijek sam se pokoravala tvojoj volji, bila sam zaplašena i nesigurna i trebala mi je pomoć i podrška.

Objavljeno u Pero
Sreda, 09 Novembar 2016 12:03

Majka

U pripoveci Majka Zija Dizdarević govoreći o majci, njenom životu i njenim strahovima, istovremeno slika težak i surov život u tadašnjoj Bosni u patrijahalnom društvu početkom XX veka. Posebno se ističe mukotrpan život žene koji se odvija u atmosferi prožetoj mrtvilom i ćutljivošću, gde je misao prigušena i veoma teško se uobličava u govorni izraz.

Objavljeno u Pero

Odmah vidi da su vrata majčine sobe napola otvorena i zauzima zgodno mesto u predsoblju: može da vidi, a da ne bude viđen. Majka sedi u krevetu s rukama oko kolena, spavaćica joj je skliznula sa oblog ramena, nije uplela noćnu pletenicu. Teška, tamna kosa sliva se preko ramena, lice joj je bledo u treperavoj svetlosti zore. Cvetni dezen na roletnama, svetlozeleni zidovi. Kineski paravan oko umivaonika, malene slike pejzaža (akvareli koje je naslikao ujak Ernšt), kao sunce žuta krpara, sve je sivo i treperavo, i sporo, sporo.

Objavljeno u Pero

Događa se, ali veoma retko, da ljubav, prijateljstvo, drugarstvo, prevaziđu samoću smrti; nasuprot prividu, čak i kada sam držala majčinu ruku, ja nisam bila s njom: lagala sam je. Stoga što je ona uvek bila obmanjivana, ta poslednja obmana bila mi je odvratna. Postala sam saučesnica sudbine koja je nad njom vršila nasilje. Ipak sam svakom ćelijom svog tela sudelovala u njenom odbijanju, u njenoj pobuni, te me je i zbog toga njen poraz zaprepastio. Mada sam bila odsutna kada je izdahnula - dok sam tri puta prisustvovala poslednjim trenucima samrtnika, upravo kraj njenog uzglavlja videla sam Smrt iz mrtvačkih plesova, iscerenu i zlobnu, Smrt iz bajki pričanih pre spavanja, koja lupa na vrata, sa kosom u ruci, Smrt koja dolazi odnekuda, neobična, neljudska: imala je čak mamino lice dok je otkrivala svoje vilice u širokom osmehu neznanja.

Objavljeno u Pero

Majci se izgleda duboko urezala u pamćenje slika dečaka od pre nekoliko decenija u koga je polagala bogzna kakve nade koje nisu mogle da se izbrišu; a pošto sam ja bio taj njen odavno nestali sin, njena ljubav se vezivala za mene kao kad bi sva sunca koja su od tada zašla još jednom negde zasijala zamirućom svetlošću. Ti bi tu opet mogao da otkriješ onu moju zagonetnu sujetu koja to zapravo i nije.

Objavljeno u Pero
Sreda, 13 Januar 2016 11:39

Pesme o majci

Najpoznatije i najčitanije delo Branka V. Radičevića je zbirka Pesme o majci, objavljena 1972. godine. Ovu zbirku pesama, koja sadrži 30 pesama posvećenih majci i nekoliko posvećenih ocu, je posvetio svojoj majci Kosari i svim majkama. Majka je za njega jedinstveno biće koje obasjava svačije detinjstvo, a “čija nas bezgranična ljubav zaštitnički i prijateljski greje kroz ceo život“.

Objavljeno u Pero

To je dakle ono! "Fakultativna sterilnost!" Ono što je trebalo da ublaži bedu nižem staležu, koji je lišen sredstava za opstanak, poslužilo je kao sprava egoizma, kao sprava idealizma u poslednjoj njegovoj konsekvenci. Da li je viši stalež degenerisan, jer neće da se više množi, ili se raspada u moralnom truležu? Biće da je oboje jer njoj se čini nemoralnim rađanje vanbračne dece, a niskim rađanje u braku.

Objavljeno u Pero
Strana 1 od 2
Vi ste ovde: Home Pero Prikazivanje članaka po tagu Majka