Artnit

Koža je novu Evropu, onakvu kakva je izašla iz Drugog svetskog rata, uhvatila u svoj njenoj autentičnosti; i to pogledom koga kasnija razmatranja nisu naknadno korigovala, a upravo zbog toga on tu Evropu otkriva zaslepljenu novinom u trenutku njenog rođenja. Pada mi na pamet Ničeova ideja: suština nekog fenomena otkriva se u trenutku njegove geneze.

Objavljeno u Društvo

Neka je u antici bilo kako mu drago; naši veliki dobrotvori jesu veliki delatelji - veliki državnici i organizatori - čija je sva briga upućena milionima. “Viša vrsta ljudi, koji se služe demokratskom Evropom kao svojim najpodatnijim i najpokretljivijim oruđem, zahvaljujući svojoj premoći u volji, znanju, bogatstvu i uticaju, da bi uzeli sudbinu cele zemlje u svoje ruke i da bi, kao umetnici, oblikovali čoveka.

Objavljeno u Društvo

Evropa je žedna Kreativnosti! Gladna je Budućnosti!

Evropa čezne za velikim Pesnicima, velikim Državnicima, velikim Generalima!

Potreban joj je Političar koji će svesno skovati nesvesnu sudbinu njenog Naroda!

Potreban joj je Pesnik koji žarko žudi za Besmrtnošću i ne može manje da mari za slavu, koja je za glumice i farmaceute!

Objavljeno u Društvo

Ja govorim o naciji. Da li treba da kažem da i ne znam šta je ona. Ja se tako malo osećam kao nešto "francusko". Ovaj mali kafe u Atini, onaj bar u Milanu, ona krčma u Briselu, bliži su mi nego neki bistro u Halama. Krećem se zatvorenih očiju po najvećem broju velikih gradova u Evropi, poznajem im zvuk i mirise, sećam se natpisa sa imenima firmi, znam gde su njihove velike pijace gde se najednom koncentrišu teški mirisi i boje. Evropa je moja država, više od tog problematičnog i privremenog oblika koji na sebe preuzimaju granice na mapi, koje omeđuju onu čiji sam ja građanin.

Objavljeno u Društvo

No, interesantna stvar je da upravo zbog toga što je Indija zemlja metafizike - najčistijeg i najapstraktnijeg napora da se postignu ljubav, razumevanje i harmonija sa životom - upravo iz tog razloga je stvorila umetnost koja je originalna, vitalna i čista.

Objavljeno u Paleta

Nema više pustinja. Nema više ostrva. A ipak se za njima oseća potreba. Da bi shvatili svet, treba ga ponekad ostaviti; da bi bolje služili ljudima, treba ih neko vreme držati na otstojanju. Ali gde naći samoću potrebnu snazi, dug predah kada se duh sabira a hrabrost meri? Ostaju veliki gradovi. Samo i tu su još potrebni uslovi.

Objavljeno u Razglednica

Šta je sa našom prosvećenom Evropom, kolevkom svih socijalnih utopija, tvoriteljkom nekih od najtananijih moralnih doktrina, roditeljkom učenja o ljudskim pravima i slobodama i proizvođačem priručnika - nekih već i u masovnoj primeni - o tome kako možemo živeti u miru sa Sobom, Prirodom i Bogom? Zar o ovoj temi ona nema ništa da kaže?

Objavljeno u Društvo
Ponedeljak, 10 Mart 2014 16:02

Fjodor Mihailovič Dostojevski - Evropa

"Gospode, kakvi smo ti mi Rusi!" sinulo mi je tog trenutka kroz glavu, u tom istom vagonu. Da li smo mi zaista Rusi? Zašto Evropa, ma ko mi bili, ima na nas tako snažan, tako volšeban, privlačan uticaj? Ja ne govorim o onim Rusima koji su tamo u Evropi ostali, već o onim običnim, čije je ime pedeset miliona, i koje nas sto hiljada ljudi do sada najozbiljnije ni za šta nismo smatrali, koje naši mudri satirični časopisi još i danas ismevaju što ne briju brade.

Objavljeno u Pero
Vi ste ovde: Home Pero Prikazivanje članaka po tagu Evropa