Artnit

Sreda, 25 Mart 2020 11:10

Ivo Andrić - O Vuku Stefanoviću Karadžiću Istaknut

Fotografija Vuka Stefanovića Karadžića Fotografija Vuka Stefanovića Karadžića

Prema sudu istorije književnosti, Vuk je ponikao i radio "u idejama suvremenog romantizma", kao što je i njegov mentor Kopitar "pripadao romantičarskom bečkom krugu". I formalno je tačno da Vuk ima sa romantičarima zajedničku polaznu tačku, tj. kult narodnih pesama i starine. Ali ono što ga od samog početka vidno odvaja i u čemu se on bitno razlikuje od istinskih romantičara, to je činjenica da njega iz prošlosti zanima redovno "živa starina", tj. ono iz prošlosti što utiče na sadašnjost i uslovljava budućnost naroda.

To je Skerlić uočio i, osetivši potrebu da bliže odredi i ograniči Vukov tobožnji romantizam, on je rekao za Vuka "romantičar po idejama, on ima racionalistički duh". Uostalom, Vuk je kod izvesnih svojih radova našao za potrebno da to i sam izričito naglasi. Tako je kratki uvod u svoju knjigu Crna Gora i Crnogorci (objavljenu na nemačkom jeziku 1837. godine) završio rečima: "Naša je pri ovom težnja da opisujemo prosto, jasno i istinito, bez svakog romantičnog kičenja."

Uistini, glavni predmet i poslednji cilj svih Vukovih ispitivanja i napora jesu: narodna stvarnost i živ čovek u njoj; u prvom redu, govor i književni izraz toga čoveka, a zatim svi ostali uslovi njegovog duhovnog i materijalnog života, njegovi običaji, verovanja i praznoverice, tradicije i sva nasleđa iz prošlosti, ali isto tako i društvene ustanove i političke i privredne prilike pod kojima se taj naš čovek razvijao i pod kojima još živi.

Iz eseja O Vuku kao piscu

Pročitano 3317 puta Poslednji put izmenjeno Četvrtak, 26 Mart 2020 11:39

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Ivo Andrić - O Vuku Stefanoviću Karadžiću