Artnit

Sreda, 04 Mart 2020 11:25

Vladimir Nabokov - O romanu Očevi i deca Ivana Sergejeviča Turgenjeva Istaknut

Dizajn korica knjige Očevi i deca Dizajn korica knjige Očevi i deca

Očevi i deca nije samo najbolji Turgenjevljev roman, to je jedan od najsjajnijih romana devetnaestog veka. Turgenjev je uspeo da postigne baš ono što je hteo da postigne, da stvori junaka muškarca, mladog Rusa kome dosledno nedostaje sposobnost introspekcije, ali koji ipak nije novinarska lutka od papira socijalističkog tipa. Bazarov je, bez sumnje, snažan muškarac - i da je nadživeo svoje dvadesete (tek je diplomirao kada ga srećemo), verovatno bi postao veliki društveni mislilac, istaknuti lekar ili aktivni revolucionar i van okvira ovog romana.

Ali, tu izbijaju na videlo mane Turgenjevljeve prirode i njegove umetnosti; on nije bio u stanju da svojim muškim likovima podari uspeh u okviru one egzistencije koju im je namenio. Osim toga, ima nečega u Bazarovu, iza oštrine i snage volje, iza nametnutog hladnog promišljanja - nekakva struja prirodnog mladalačkog žara koju Bazarov teško može da pomiri sa surovošću, ko bajagi, nihiliste. Ovaj nihilizam hoće da se odrekne svega, da porekne sve, ali nije u stanju da potisne strastvenu ljubav - ili da tu ljubav pomiri sa sopstvenim razmišljanjima o ljubavi kao o jednostavnoj i životinjskoj. Ispostavlja se da je ljubav ipak nešto više od čovekove biološke razbibrige. Romantična vatra, koja mu iznenada obuzima dušu, zaprepašćuje ga ali i zadovoljava zahteve istinske umetnosti - u Bazarovu naglašava logiku univerzalne mladosti koja nadilazi logiku jednog ograničenog sistema misli - u ovom slučaju, nihilizma.

Turgenjev, kako se čini, izmešta ovo svoje biće iz samonametnute sheme i baca ga u normalan svet slučajnosti. Pušta Bazarova da umre, ne usled nekog naročitog unutrašnjeg razvoja njegove ličnosti, već po slepom diktatu sudbine. Bazarov umire sa tihom hrabrošću, kao što bi umro i na bojnom polju, ali kroz njegovo propadanje provlači se i dah rezignacije, saglasan sa opštom sklonošću ka pokoravanju sudbini kojom je obojena cela Turgenjevljeva umetnost.

Iz eseja O Ivanu Turgenjevu

Pročitano 2187 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Vladimir Nabokov - O romanu Očevi i deca Ivana Sergejeviča Turgenjeva