Artnit

Četvrtak, 08 Maj 2014 15:23

Srpska devojka Istaknut

Devojka i devojačka lepota je česta tema pevanja u narodnoj lirskoj poeziji. Lepo lice Milice devojke u narodnoj lirskoj ljubavnoj pesmi Srpska devojka, kojoj je Vuk Stefanović Karadžić dao naziv, je poetski okvir za stvaranje jedinstvene slike duhovne lepote devojke. Narodni pevač u lepoti devojke vidi suštinsku lepotu - spoj fizičkih i duhovnih svojstava.

Narodna lirska ljubavna pesma Srpska devojka je ispevana u deseteračkom stihu, koji je karakterističan za narodne lirske pesme koje pevaju o ljudskim osećanjima i raspoloženjima, kao i za narodne epske junačke pesme.

Na početku pesme Srpska devojka o lepoti devojke Milice govori momak, koji je "gleda tri godine dana", a ne može joj sagledati crne oči i belo lice. Njene duge trepavice prekrile su rumene jagodice, koje su u patrijahalnoj zajednici povezivane sa zdravljem i snagom mlade žene, a u narodnoj poeziji prikazivane kao ideal ženske lepote.

Telesna lepota Milice devojke je povod da se skrene pažnja na njene duhovne osobine, koje se izuzetno cene i više od telesnih u patrijahalnom društvu.

Momak koji je želeo da sagleda lice Milice devojke, saziva kolo devojaka nadajući se da će ga Milica pogledati i otkriti mu svoje misli. Dok kolo igra, vreme se naoblači, iz oblaka "zas'jevaše munje". Iznenađene devojke su pogledale u nebo "al'ne gleda Milica devojka, već preda se u zelenu travu". To Miličino držanje je bilo neuobičajeno i neshvatljivo, i druge devojke ga objašnjavaju kao ludost ili kao preveliku mudrost. Međutim, Milica devojka im odgovara: "Nit' sam luda, nit' odviše mudra, nit' sam vila, da zbijam oblake, već đevojka da gledam preda se." Iz ovih njenih reči, da je samo devojka i da mora da gleda preda se, kao i iz njenog ponašanja vidi se njena skromnost, smernost, stidljivost, ali i snalažljivost i mudrost. Sve ove njene osobine su dolikovale dobrim i poštenim devojkama u patrijahalnom društvu.

Pročitano 13089 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Srpska devojka