Artnit

- Slikarstvo i crtačka umetnost sve prevode u površine i površinske pojave, muzika sve prevodi u pokrete, poezija sve u reči i jezičke oznake.

- Poezija u strožem smislu izgleda gotovo kao posredna umetnost između likovnih i muzičkih umetnosti. Da li možda takt odgovara figuri a zvuk boji?

Objavljeno u Paleta

"U stvari, čovek se ne menja. To jest, u srećnom slučaju, promena je u tome što on sve bolje ume da se istovremeno i penje i spušta - istovremeno 'uvis' (u 'visinu') i 'dole' (u 'dubinu'). Ovo umenje oduvek je kao prirodnu posledicu donosilo širenje sebe, neki svečan mir. Čovek raste u svim pravcima."

Objavljeno u Paleta

Opčinjen kretanjem vode kao predstavom, a ponekad i metaforom životnih sila, ritmičkog sklada i prirodnog jedinstva, Leonardo je zapisao: "Voda koju dodirujete u reci poslednja je koja je protekla, i prva koja nailazi. Tako je i s vremenom." U svim Leonardovim rukopisima nema bolje metafore niti istinite tvrdnje o njegovoj osnovnoj tezi koja objašnjava prirodne događaje i čovekov život, otkriven u trenutku vremena. Kada tome dodamo i Leonardovu preporuku da slikar treba da slika dve teme, čoveka i namere njegove duše, vidimo da je u nekoliko rečenica sadržana čitava teorija umetnosti.

Objavljeno u Paleta
Četvrtak, 29 Mart 2018 11:06

Rembrant van Rajn - Uvod u slikara

Živim sa roditeljima na Vederstegu - u kući u kojoj su nekada bila vešala - u maloj ulici koja gleda na reku Rajnu koja teče ka dinama i Severnom moru. Naša kuća je kao i ostale kuće sa fasadom od crvene cigle, visokim prozorima ojačanim olovom i strmim krovom. Sa prozora od kupatila vidi se kuća Vajt gejt preko puta gradskih zidina i dve vetrenjače koje polako okreću svoja krila. Džinovi koji čuvaju našu tvrđavu u vremena ratova! Kada su jednu od njih spalili oni prljavi Španci koji su osvojili naš grad, moja baba je naredila da se ona ponovo izgradi i to odmah. Pored škripe drveta i osovina, sve je ostalo tiho.

Objavljeno u Paleta

Nasuprot ovoj apstrakciji nalazi se apstrakcija umetnika. Boja govori o boji, on odgovara boji opet bojom. On živi u svom predmetu, i to usred onog što pokušava da shvati, u iskušenju, izazivanju, primerima, problemima, analizi, opijenosti - a oni su večiti. Moguće je da on ne vidi ono o čemu sanja, i sanja o onom što vidi.

Objavljeno u Paleta

Ja govorim o naciji. Da li treba da kažem da i ne znam šta je ona. Ja se tako malo osećam kao nešto "francusko". Ovaj mali kafe u Atini, onaj bar u Milanu, ona krčma u Briselu, bliži su mi nego neki bistro u Halama. Krećem se zatvorenih očiju po najvećem broju velikih gradova u Evropi, poznajem im zvuk i mirise, sećam se natpisa sa imenima firmi, znam gde su njihove velike pijace gde se najednom koncentrišu teški mirisi i boje. Evropa je moja država, više od tog problematičnog i privremenog oblika koji na sebe preuzimaju granice na mapi, koje omeđuju onu čiji sam ja građanin.

Objavljeno u Društvo

Autor, izvesni Lester K. Novak, naslovio je svoj članak “Art and Reflection“. “Svako delo je ogledalo drugog“, istakao je on u svojoj preambuli: značajan broj slika, ako ne i sve, poprimaju svoje pravo značenje tek u funkciji ranijih dela koja su u njima bilo naprosto reprodukovana, u celini ili delimično, bilo - na više aluzivan način - ušifrovana.

Objavljeno u Paleta

Neću izostaviti da uključim u ova pravila jedan novi način razmišljanja koji je, mada izgleda neznatan i gotovo smešan, ipak vrlo koristan za podsticanje uma na razna otkrića. On se sastoji u tome da posmatraš zidove uprljane raznim mrljama ili kamenje sastavljeno od raznih mešavina.

Objavljeno u Paleta
Sreda, 15 Juli 2015 11:56

Eli For - Umjetnik je uvijek sam

Tko može opisati mučeništvo onoga, koji podržava ljubav, a ljubav od njega bježi ili ga odbacuje? U demokraciji postoji samo jedan aristokrat, a to je umjetnik. Zato ga ona mrzi. Zato ona uzdiže do božanstva roba, koji je dio nje same, koji više ne poznaje svoju zadaću, koji više ne ljubi, koji se razumije u bezopasnu umjetnost, što odgovara obrazovanim klasama, koji pristaje da vlada nad robovima s pomoću pohvala i nagrada. Čak i onda, kad je slavan, čak i onda, kad je omražen, i onda, kad ga danomice kudi rulja iz salona, rulja amatera i kritičara, i onda, kad ga na silu odvlače na robiju u Akademije i Škole, umjetnik je uvijek sam.

Objavljeno u Paleta
Ponedeljak, 01 Decembar 2014 12:32

Gothold Efraim Lesing - Podražavanje u slikarstvu

Svejedno da li je u pitanju bajka ili stvarni događaj kad se priča da je ljubav učinila prvi pokušaj u likovnim umetnostima, tek izvesno je da se ona nije umorila vodeći ruku velikim starim majstorima. Jer, ako danas slikarstvo kao umetnost koja predstavlja tela na površini upražnjavamo u celom njegovom obimu - mudri Grk je slikarstvu povukao mnogo uže granice i ograničio ga na predstavljanje lepih tela. Njegov umetnik nije predstavljao ništa sem lepoga; čak i obično lepo, lepo nižih vrsta, bilo je samo njegov slučajni motiv, njegova vežba, njegova razonoda. U njegovom delu trebalo je da divljenje bude izazvano savršenstvom samoga predmeta. Stari umetnik bio je suviše veliki da bi od svojih posmatrača tražio da se zadovolje prostim hladnim zadovoljstvom koje proističe iz pogođene sličnosti, iz ocene njegove veštine. U njegovoj umetnosti nije mu ništa bilo milije, nije mu se ništa činilo plemenitije, nego krajnji cilj umetnosti.

Objavljeno u Paleta
Vi ste ovde: Home Paleta Prikazivanje članaka po tagu slikarstvo