Artnit

Utorak, 08 Oktobar 2013 18:48

Domeniko Girlandajo - Starac sa unukom Istaknut

Domeniko Girlandajo je bio veoma poznat slikar u Firenci krajem XV veka, a u njegovoj radionici je učio i Mikelanđelo Buonaroti. Slika Starac sa unukom, oko 1480. godine je jedan od njegovih najdopadljivijih individualnih portreta. Identiteti dve figure na slici nisu poznati, ali se po nežnom bliskom odnosu između njih pretpostavlja da su deda i unuk. Sliku je verovatno naručila bogata firentinska porodica. Danas se slika nalazi u muzeju Luvr u Parizu.

Tematski kompozicija slike Starac sa unukom je bliska flamanskim portretima. Iako slici nedostaje slikarska finoća flamanskih portreta, ona ipak odražava njihovu skoro preteranu pažnju za fakturu površina i za detalje lica. Sredinom XV veka motiv portreta u enterijeru sa pejzažom, koji se vidi u daljini bio je čest u Italiji. Ali, nijedan slikar sa severa ne bi mogao da prikaže kao Girlandajo nežan, ljudski odnos između malog dečaka i njegovog dede. Psihološki, ova slika u punoj meri odaje svoje italijansko poreklo.

Slika Starac sa unukom prikazuje trenutak bliskosti između starca i dečaka, koji je naglašen položajem ruku dečaka na grudima starca, i u zagrljaju i izražavanju nežnosti starca. Crveni ogrtač starca obložen krznom i elegantan crveni kaput i crvena kapa dečaka ukazuju na njihovo plemičko poreklo. Ispred njih, na desnoj strani je prozor kroz koji se vidi pejzaž, njegov neravan teren i krivudavi putevi. Nežna brdovita okolina vodi do stenovitog vrha.

Mladost i starost su prikazane u kontrastu. Na licu starca dominira nos sa izraslinama, verovatno posledica kožne bolesti. Lice dečaka je savršeno skladno i detinjasto bucmasto, primer idealne renesansne lepote zajedno sa zlatnim loknama. U isto vreme dečakova ruka je topla i puna ljubavi, kao što je i njegov blagonakloni pogled na starca čije su oči skoro zatvorene. Oči starca i dečaka se sreću na dijagonali, i ova ravnoteža kompozicije uključuje posmatrača u scenu. Dečak gleda naviše duž konture starca, što znači da on u stvari direktno gleda na veliki nos starca okrenut prema njemu, koji je u kontrastu sa prćastim nosem dečaka. Način na koji je dečak otvorio usta sa zaprepašćenjem izražava detinjastu naivnost.

Pozadina slike je tamni zid sobe i deo prozora koji otkriva svet napolju. Blaga svetlost sa prozora pada na lica starca i dečaka. Svetlocrvena odeća i kapa stvaraju bogatstvo kontrasta sa sivim zidom iza, tako da dve figure izgledaju kao da se spajaju u jednu.

Slika Starac sa unukom, Domenika Girlandaja je veoma dirljiv dvostruki portret. Može se smatrati i ranim psihološkim portretom, uz malo pejzaža koji se vidi kroz prozor u desnom uglu. Prepoznatljiva je po svojoj emotivnoj oštrini, a njen realizam se opisuje kao jedinstven među portretima XV veka.

Pročitano 4021 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Paleta Domeniko Girlandajo - Starac sa unukom