Artnit

Nedelja, 18 Februar 2024 17:05

Mikelanđelo Merizi da Karavađo - Muzičari Istaknut

Slika Muzičari, poznata i po nazivu Koncert mladih, koju je Mikelanđelo Merizi da Karavađo naslikao oko 1595. godine predstavlja neobičan primer venecijanske “koncert slike“ i jedna je od prvih slika koje je završio pod pokroviteljstvom kardinala Frančeska Marije del Montea velikog obožavaoca muzike. Ova slika slavi prirodne radosti muzičkog izvođenja, ali i podriva ovaj žanr fokusirajući se na muzičku probu, a ne na samo izvođenje. Slika je nekada visila u Del Monteovoj muzičkoj sobi u palati Madama, a danas se nalazi u muzeju umetnosti Metropoliten u Njujorku.

Da bi se stvorila intimna i intenzivna scena, kompozicija slike Muzičari je naglašena ekspresivnošću figura koje ispunjavaju njen veći deo i naslikane su tako da sede jedna uz drugu, ali ona takođe pruža ličnu perspektivu za posmatrača. Jasnije se vide detalji svake figure, prljavština ispod noktiju i pocrvenela i crvena lica. Sve četiri figure su verovatno naslikane iz života. Muzičar u središnjem delu slike je identifikovan kao Karavađov prijatelj Mario Miniti, dok je lice koje gleda preko njegovog levog ramena verovatno autoportret.

Na slici Muzičari su prikazana četiri dečaka u grčkim ili rimskim klasičnim kostimima. Tri dečaka su okrenuta ka posmatraču: dečak u sredini sa vlažnim očima od suza i lautom u ruci, dečak iza njega koji drži muzički instrument i dečak levo od njega koji je ubrao grozd, prvobitno je imao krila poput Kupidona. Četvrti dečak je okrenut leđima prema posmatraču dok pregleda partituru madrigala. Violina u prvom planu sugeriše petog učesnika koji uključuje i posmatrača u “živoj“ slici ili ukazuje na skori dolazak još jednog muzičara, verovatno kardinala Frančeska Marija del Montea koji se strastveno interesovao za muziku i bio najveći Karavađov pokrovitelj.

Pročitano 334 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Paleta Mikelanđelo Merizi da Karavađo - Muzičari