Odštampajte ovu stranicu
Četvrtak, 28 Maj 2020 10:30

Džon Raskin - O graviri Melanholija I Alberta Direra Istaknut

Mada je opšta namera Melanholije I jasna i oseća se čim se na nju baci pogled, u izvesnoj sam nedoumici u pogledu njene posebne simbolike. Ne znam koliko je Direr imao nameru da pokaže da je rad, u mnogim svojim najozbiljnijim oblicima, tesno povezan sa morbidnom tugom ili "mračnim besom" severnih naroda. Istina je da su neka najbolja dela stvorena u tom mračnom besu; ali još nisam u stanju da se opredelim do koje je mere to neophodno ili do koje se mere veliko delo može stvoriti u radosti. Kad bih znao šta je istina mogao bih Direra bolje da protumačim; za sada mi se čini da je slika njegov odgovor na pitanje: "Da li je ipak njegova snaga rad i tuga?"

"Jeste" odgovara on "rad i bol jesu njegova snaga."

Rad o kome je reč jeste svakodnevni rad ljudi, a ne nadahnuti ili obdareni rad nekolicine (to je rad povezan sa naukama, ne sa umetnostima) prikazan u svojim glavnim osobinama: promišljen, verodostojan, proračunat i efektivan.

Pre svega - promišljen; sva istinska snaga dolazi iz tog odlučnog, neodoljivog mira melanholične misli. To je prva i poslednja poruka cele slike. Verodostojnost - desna ruka duha koja počiva na knjizi. Proračunat (uglavnom u smislu samodiscipline) šestar je u toj ruci. Efektivan - najgrublja oruđa rada pored njenih nogu: sud za topljenje i geometrijska tela koja označavaju rad na naukama. Iznad njene glave je peščani sat i zvono da bi se stalno čulo: "Sve što tvoja ruka nađe neka uradi." Pored nje dečji rad (učenje lekcije?) sedi na kamenu sa tablom na kolenima. Ne znam kakvo mu je oruđe u ruci. Pored njenih nogu usnuli vučjak. U daljini kometa (nered i pretnja univerzuma) a iznad njih duga. Njeno snažno telo čvrsto je potpasano za rad. O pojasu joj vise ključevi bogatstva; ali zlatnik je prezrivo bačen pod noge. Ima orlova krila, a ovenčana je prolećnim zelenilom.

Da, Alberte Nirnberški, bio je to plemenit odgovor a ipak nesavršen. To je zaista rad ovenčan lovorom i orlovskih krila. Bilo je ostavljeno drugoj zemlji da dokaže, drugoj ruci da pokaže rad ovenčan ognjem sa krilima slepog miša.

 

Iz dela Moderni slikari

 

Pročitano 1267 puta
Stefan Tanasijević

Najnovije:

Srodni članci