Artnit

Petak, 22 Decembar 2017 11:25

Dizajn - spoj funkcionalnosti i estetičnosti Istaknut

Albert Direr - Dizajn za pehar, sa dublet osnovom Albert Direr - Dizajn za pehar, sa dublet osnovom

Dizajn je primenjena umetnost i u svakodnevnom životu je prisutan svuda oko nas. Iako dizajn teži da ima estetske kvalitete i da bude umetnost, on nikada nije samo umetnost i uvek ima svoju funkciju, koja predstavlja osnovu njegovog oblikovanja. Često se određuje kao umetničko oblikovanje predmeta za upotrebu i u savremenoj kulturi predstavlja spoj funkcionalnosti i estetičnosti.

Funkcionalnost je tehnička kategorija, koja predstavlja njegovu praktičnu i upotrebnu vrednost. Ona sadrži mnoge prirodne i fizičke faktore koji uslovljavaju i određuju praktičnost svakog dizajnerskog rešenja i zadovoljavanje čovekovih potreba, zahteva i želja. Funkcionalnost treba do ostvari sledeće zahteve: zahtev uvažavanja klimatskih uslova, zahtev praktičnog rukovanja i zahtev za savremenom, brzom izradom ili obradom predmeta ili prostora koji se oblikuje.

Estetičnost je duhovna kategorija. U svom delovanju ona se oslanja na psihičku strukturu i kreativnost dizajnera, a povezana je i sa istorijskim i kulturnim slojem njegove ličnosti. Estetičnost čine veličina, oblik, ornament. U njenom ostvarivanju koriste se mnogi likovni elementi, kao što su tekstura, proporcija, akcenat, kontrast i slično. Estetičnost treba da ostvari sledeće zahteve: generacijsku potrebu za novim estetskim oblicima, uvažavanje stila kao faktora istorije, kulture i tradicije svakog naroda i određenog geografskog regiona, uvažanje mode i maksimalno očuvanje kvaliteta reprodukcije.

Pročitano 4955 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Paleta Dizajn - spoj funkcionalnosti i estetičnosti