Artnit

Smrt voljenog čoveka, nestajanje njegovog telesnog prisustva, taj neprolazni bol koji prati ono “nikad više“, može da se, isto kao i vrhunski trenuci u životu, pretvori u svest o večnom prisustvu.

Ljudi se uzalud teše mišlju da se njihov život nastavlja u sećanju drugih, u životu njihove porodice, u njihovim neprolaznim delima, u slavi koja se proteže kroz mnogo vekova. Sve ima kraj; ne samo ja sam i drugi ljudi; kraj imaju i čovečanstvo i sva njegova dela. Sve tone u zaborav i biva kao da nikad nije postojalo.

Objavljeno u Društvo

Stoik Epiktet reče: "Izvor filozofije jest uviđanje vlastite slabosti i nemoći". Kako da pomognem sebi u nemoći? Njegov odgovor glasi: tako da sve što ne stoji u mojoj moći kao za mene ravnodušno promatram u njegovoj nužnosti; naprotiv, da što je do mene, naime način i sadržaj svojih predstava, mišljenjem dovedem do jasnoće i slobode.

Objavljeno u Društvo
Sreda, 07 Mart 2018 11:51

Karl Jaspers - Četiri pojma krivice

Treba razlikovati:

1. Krivičnu odgovornost: Zločini su objektivno dokaziva dela koja nesumnjivo krše zakone. Instanca je ovde sud, koji u pravnom postupku pouzdano utvrđuje činjenice i na njih primenjuje zakon.

Objavljeno u Društvo
Utorak, 14 Novembar 2017 11:23

Karl Jaspers - Književnost i umetnost

Književnost i umetnost u svojim velikim stvaraocima jesu razumevanje bivstvovanja, kao što su to religija i filozofija. Bogovi su Grcima dali Homera i Hesioda, kaže Herodot. Grčki filozofi, pa čak i Aristotel, citiraju Homera, kao da je on bio filozof koji im je prethodio. Tragedija od Eshila do Euripida jeste najjasnija i najdublja svest o bivstvovanju, spram koje i filozofija može da izgleda kao suženje i osiromašenje. Grci su svet, a pogotovo svoje bogove, gledali posredstvom umetnosti; njihova religija je umetnička religija.

Objavljeno u Društvo

U sebi nosimo slike čoveka; i znamo za slike koje su ljudi u prošlosti cenili i za kojima su išli.

Ali pošto u slici ne možemo da utvrdimo šta čovek zapravo jeste, šta može i hoće da bude, mi smo odgovorni i za slike koje nas vode i koje sledimo.

Objavljeno u Društvo

Suprostavljenost slobodnog i neslobodnog uverenja ogleda se, na primer, u shvatanju državnog vođe. Snose li narodi krivicu za vođe koje podnose, na primer Francuzi za Napoleona? Smatra se da ga je preovlađavajuća većina ipak prihvatala i priželjkivala moć i slavu koju je on pribavljao. Napoleon je bio moguć jer su ga Francuzi hteli. Njegova veličina bila je u preciznosti s kojom je pogađao šta to narodne mase očekuju, šta žele da čuju, koju iluziju i kakve materijalne realitete traže. Nije li Lenc s pravom rekao: "Rodila se država koja odgovara francuskom duhu? " Da, jednom delu, jednoj situaciji - ali ne naprosto duhu jednog naroda! Ko može na taj način odrediti duh nekog naroda? Iz istog duha izrasli su i sasvim drugačiji realiteti.

Objavljeno u Društvo

Obojici je zajednička strašna usamljenost koja je spojena sa tim biti-izuzetak. Kjerkegor zna da ne može da ima nikakve prijatelje, a od svoje stalno narastajuće usamljenosti Niče je sa jasnim znanjem patio sve do one granice na kojoj je mislio da to više ne može da podnese. Ponovo obojici dolazi isto poređenje: Niče upoređuje sebe sa hranom na uzvisini u bezdanu: "Usamljen! Ko se isto tako odvažio da ovde bude gost... Možda neka ptica grabljivica: ona zasigurno pakosno visi o koncu..." A Kjerkegor: "Ja stojim tu kao usamljena jela, egoistički zatvoren i usmeren prema onome višem, ne bacam nikakvu senku, i samo divlji golub pravi svoje gnezdo u mojim granama."

Objavljeno u Društvo

Ima neke nedovoljnosti u svakom načinu sveobuhvatnog, jedne nedovoljnosti kako komunikacije tako i načina bitka onoga istinitog. Ta nedovoljnost treba najpre da se učini razumljivom kroz granicu koja pokazuje da nijedan od tih načina ne može da se sastoji jedino od samog sebe.

Objavljeno u Društvo
Vi ste ovde: Home Društvo Prikazivanje članaka po tagu Karl Jaspers