Artnit

Subota, 28 Oktobar 2017 10:44

Emil Dirkem - Teorija porodice

Porodica za francuskog sociologa Emila Dirkema predstavlja jednu od najvažnijih društvenih institucija. On je prvi 1888. godine započeo univerzitetski kurs iz ove discipline na Univerzitetu u Bordou za studente pedagogije. Međutim, njegovi spisi o sociologiji porodice uglavnom su malo poznati i pojavljuju se u rasutim izvorima, a sociologija porodice do sada nije predstavljena i analizirana holistički. Njegova teorija porodice poznata pod nazivom teorija kontrakcije objašnjava istorijske promene porodičnih oblika do nastanka moderne porodice.

Objavljeno u Društvo
Utorak, 03 Novembar 2015 11:30

Emil Dirkem - O anomiji

Francuski sociolog Emil Dirkem je uveo koncept anomije u svom delu Podela rada u društvu, koje je objavio 1893. godine, a zatim u delu Samoubistvo, objavljenom 1897. godine. On smatra da se anomija pojavljuje u industrijskom društvu kada je oslabila društvena kontrola, a stanje anomije karakteriše odsustvo normi ili njihova nedefinisanost i nejasna formulisanost. Kao i ostale probleme u društvu, anomiju posmatra kao patološku pojavu, čime nagoveštava da ona može da se izleči.

Objavljeno u Društvo
Utorak, 22 April 2014 20:30

Emil Dirkem - O religiji

Čuveni francuski sociolog Emil Dirkem smatra da je osnovni cilj nauke o religiji da istražuje društvene determinante koje uslovljavaju religioznu prirodu čoveka. Temeljna shvatanja o suštini i funkciji religije iznosi u svom poznatom delu Elementarni oblici religioznog života.

Objavljeno u Društvo
Nedelja, 13 Oktobar 2013 17:11

Emil Dirkem - O vaspitnom procesu

Emil Dirkem određuje vaspitanje kao vitalnu funkciju, osnovu egzistencije društva. Po njemu vaspitanje omogućava i obezbeđuje homogenost društva putem ugrađivanja u decu od samog početka zahteva za suštinskom sličnošću kolektivnog života.

Objavljeno u Društvo
Utorak, 08 Oktobar 2013 18:54

Emil Dirkem - Vaspitanje

Emil Dirkem suštinu vaspitanja nalazi u socijalizaciji. Vaspitanje shvata kao posledicu opšteg društvenog stanja, a posebno kao posledicu progresivne diferencijacije društvenog rada. On afirmiše društveni karakter vaspitanja, smatrajući da je pedagoški ideal delo konkretnog društva.

Objavljeno u Društvo
Ponedeljak, 29 Juli 2013 20:23

Emil Dirkem - Solidarnost u društvu

Francuski sociolog Emil Dirkem u objašnjenju nastanka modernog društva ukazuje na značaj dinamičke materijalne gustine društva, koja nastaje na osnovu povećanja interakcije i konkurencije između stanovnika u gradovima. Osvetljavajući problem istorijske transformacije primitivnih mehaničkih društava u moderna organska društva, on naglašava njihovu različitost po poreklu solidarnosti.

Objavljeno u Društvo
Nedelja, 16 Juni 2013 20:23

Emil Dirkem - Samoubistvo

U svom poznatom delu Samoubistvo, objavljenom 1897. godine, čuveni francuski sociolog Emil Dirkem razmatra pojavnost samoubistva u vezi sa nizom faktora koji ga determinišu. Osnova razmatranja ovog patološkog fenomena, prema kome je i savremeno društvo velikim delom nemoćno, su rezultati istraživanja u nizu zemalja.

Objavljeno u Društvo
Vi ste ovde: Home Društvo Prikazivanje članaka po tagu Emil Dirkem