Artnit

Nedelja, 22 Januar 2023 12:09

Tomas Hobs - O državi

Stvaranje države. - Jedini put da se osnuje takva zajednička vlast, koja bi bila u stanju da ih brani od najezde stranaca i uzajamnih nepravdi i osigura ih tako da se svojom vlastitom radinošću i plodovima zemlje mogu prehraniti i zadovoljno živjeti, jest taj, da svu svoju vlast i snagu prenesu na jednog čovjeka ili na skupinu ljudi, koji će, većinom glasova, sve svoje volje svesti na jednu.

Objavljeno u Društvo

Država je bankrotirala, rekoh, ona je na to klimnula glavom, vlada je korumpirana, rekoh, socijalisti koji su sada već trinaest godina na vlasti, iskoristili su tu vlast do krajnjih granica i potpuno upropastili zemlju. Dok sam govorio, gostioničarka je klimala glavom i odsutno gledala čas u mene, čas kroz prozor.

Objavljeno u Pero
Petak, 12 Januar 2018 11:23

Fridrih Racel - Politička geografija

Nemački geograf i etnograf Fridrih Racel u svojim ekstenzivnim antropološko-istorijskim studijama dao je klasičnoj geopolitici prepoznatljivu metafizičku orijentaciju. U delu Politička geografija, koje je objavio 1897. godine on kombinuje praktičnu politiku sa fizičko-filozofskim materijalom i u sistematizovanijoj formi primenjuje biološke pojmove za proučavanje političkog ponašanja naroda. Takođe, on u ovom delu uvodi pojam politička geografija i upotrebljava Maltusov pojam "životni prostor" (Lebensraum).

Objavljeno u Društvo
Ponedeljak, 08 Januar 2018 11:48

Sveti Avgustin - Božja država

Rimski pisac, filozof i teolog Aurelije Avgustin, poznat kao Avgustin iz Hippoa, a najpoznatiji kao Sveti Avgustin podstaknut vizigotskom pljačkom Rima pod vođstvom Alariha, događajem koji je doveo do preispitivanja hrišćanstva koje je već etablirano kao državna religija Rimskog Carstva, od 412. do 426. godine piše delo De Civitate Dei contra Paganos, koje se doslovno prevodi sa latinskog jezika O Državi Božjoj protiv pagana, a poznatije je po nazivu De civitate Dei, prevedeno sa latinskog jezika kao O Državi Božjoj, Država Božja ili Božja Država, a ponekad i kao Grad Božji ili Božji Grad.

Objavljeno u Društvo

Austrijski sociolog jevrejskog porekla Ludvig Gumplovič je najvažniji predstavnik sociološkog pravca socijalnog darvinizma, koji naglašava da se društvo može objasniti samo pomoću zakona o borbi za opstanak. Njegov teorijski pristup se formirao u kontekstu stalnih sukoba različitih etničkih grupa u Austrougarskoj monarhiji. Kombinujući teoriju borbe za opstanak Čarlsa Darvina sa rigoroznom naučnom metodologijom Ogista Konta, on je razvio naturalističku teoriju društva i istorije.

Objavljeno u Društvo

Ćesar je večni simbol vlasti, države, carstva ovoga sveta. Postoje dve osnovne tačke gledišta na uzajamni odnos ćesara, vlasti, države, carstva ovoga sveta i duha, duhovnog života čoveka, carstva Božjeg. Taj odnos se shvata dualistički ili monistički. Već je bilo govora o relativnoj istini dualizma u uslovima našeg sveta. Monizam uvek ima tiransku tendenciju, bilo da je religiozni ili antireligiozni. Sigurno je da shvaćeni dualizam carstva Ćesara i carstva Božjeg, duha i prirode, duha i u državu organizovanog društva može opravdati slobodu.

Objavljeno u Društvo
Subota, 24 Septembar 2016 11:19

Tomas Bernhard - Napuštam zemlju

Toskanci imaju dobar ukus, rekao sam sebi, to se stalno potvrđuje, ako odem, rekao sam sebi sedeći u tvrdoj fotelji, napuštam ipak samo zemlju zbog čije sam apsolutne beznačajnosti iz dana u dan krajnje deprimiran. Zbog čije sam otupelosti samo iz dana u dan u opasnosti da se ugušim, zbog čijih gluposti bih i bez svoje bolesti pre ili kasnije propao. Zbog čijih nam se političkih kao i kulturnih odnosa, koji su u poslednje vreme postali toliko haotični, želudac okrene kad god se rano ujutro probudimo još pre nego što smo uopšte izašli iz kreveta. Zbog čijeg odsustva potrebe za duhom čovek kao ja odavno više ne očajava, već, istinu govoreći, može samo još da povraća.

Objavljeno u Društvo

A tobožnji praktičar misli da može taj zadatak rešiti mimo ideje uma, empirijski, ugledajući se na razne državne ustave koji su se najbolje održali, ali u većini slučajeva bili protivpravni. - Načela kojima se on pri tome služi (mada ih glasno ne ispoveda) svode se otprilike na sledeće sofističke maksime:

Objavljeno u Društvo
Petak, 25 Mart 2016 14:03

Maks Veber - "Gvozdeni kavez"

Jedan od teorijskih koncepata nemačkog sociologa Maksa Vebera poznat pod nazivom "gvozdeni kavez", prvi put se pojavljuje u njegovom delu Protestantska etika i duh kapitalizma. Veber naime u ovom delu koristi izraz stahlhartes Gehäuse, bukvalno preveden sa nemačkog jezika kao "stanovanje tvrdo kao čelik", a koji je američki sociolog Talkot Parsons, u svom prevodu ovog dela objavljenog 1930. godine označio kao "gvozdeni kavez".

Objavljeno u Društvo
Petak, 19 Februar 2016 11:35

Adam Smit - Bogatstvo naroda

Škotski ekonomista i etičar Adam Smit je najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije i autor kapitalnog dela Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda (An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), poznatije pod skraćenim nazivom Bogatstvo naroda, koje je prvi put objavljeno 1776. godine u Londonu. Ovo delo predstavlja prvi pokušaj da se naučnom metodom istraži razvoj industrije i trgovine u Evropi i smatra se jednim od ključnih dela svetske društvene misli, kao i ideološkim temeljem modernog kapitalizma i slobodne trgovine.

Objavljeno u Društvo
Strana 1 od 3
Vi ste ovde: Home Društvo Prikazivanje članaka po tagu Država