Artnit

Subota, 24 Avgust 2013 16:58

Fransoa Noel Babef Istaknut

Fransoa Noel Babef je preteča učenja o klasnoj borbi, koja u određenoj fazi i uslovima uzima razmere revolucije, kao i učenja o izgradnji nove vlasti koja ima mnoge karakteristike diktature proletarijata. Tokom Francuske buržoaske revolucije, 1796. godine organizovao je "Zaveru za jednakost", pokret koji je zahtevao socijalizaciju sve imovine, ali je bio izdat i pogubljen 1797. godine.

Karakteristike učenja Babefa su bile u velikoj meri određene burnim vremenom, oštrom klasnom borbom, revolucijom, metodima borbe, promenama vlasti, - događajima kojima je on bio savremenik. Zato on kaže: "Da, ja smelo objavljujem: da za misleće radnike u našoj sredini naš progres ne znači pobedu jedne klase ljudi nad drugom, rada nad monopolom, znanja nad tradicijom, a socijale nad konkurencijom. Naša pobeda za nas znači nešto više: to je ostvarenje umnog i moralnog razvoja ličnosti, društva i celog čovečanstva."

Babefov sistem utopijskog komunizma je egalitaristički i asketski. On smatra da ostvarenje komunizma najviše odgovara prirodi ljudi. Sve zlo je rezultat predrasuda, jer su one "prouzrokovale u svim vremenima nesreću ljudskog roda. Da nema njih, svi bi pojedinci osetili svoje dostojanstvo, svi bi videli da je Društvo samo jedna velika porodica, u kojoj različiti članovi, pod uslovom da pridonose opštoj koristi, svaki prema svojim fizičkim i duhovnim sposobnostima, moraju imati jednaka prava".

U Manifestu jednakih Babef predlaže ukidanje feudalne svojine i njenu podelu onima koji je nemaju, jer kako tvrdi: "Plodovi zemlje pripadaju svima, a zemlja nikome. Komunistički poredak je jedino pravedan i jedino normalan."

U prosvećivanju i vaspitanju (uključujući u ovaj pojam i propagandno-političku vaspitnu delatnost) Babef vidi polugu društvenog progresa, ali i njegovu kočnicu. Uzrok nejednakosti u društvu su razlike u vaspitanju, a time i u kulturnom nivou pojedinca i grupa. Babef kaže: "zbog razlike između vaspitanja siromašnih i vašeg uspeli ste davati potonjem takvo vaspitanje, da vaši bližnji ginu od gladi, dok vi plivate u izobilju i nasladama".

Prihvatajući građansku ideju jednakosti Babef smatra da društvo mora biti oslobođeno svih oblika parazitizma, svih nijansi nejednakosti. On zahteva potpuno ostvarenje jednakosti u društvu u svim oblastima života, pa i putem dostupnosti kulture i obrazovanja. Uz opštu obavezu rada dolazi i jednakost kulture i težnja da ona bude na jednom visokom nivou. U takvom društvu ostvaruje se i lična sreća pojedinca.

Na osnovi ideala socijalne jednakosti izrasta klasna borba, koja po Babefu neminovno vodi uništenju starog društva, starih odnosa i izgradnji novih: "Masa koja više ne može živeti jer nalazi da je sve izvan njenog poseda, i jer susreće u kasti, koja je sve prigrabila, samo nemilosrdna srca, te posledice izazivaju razdoblja onih velikih revolucija, određuju ona znamenita razdoblja, pretkazivana u knjigama vremena u kojima je opšti poremećaj u sistemu vlasništva neizbežan i u kojem je pobuna siromašnih protiv bogatih nužda, koju ništa ne može savladati".

Pročitano 2060 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Fransoa Noel Babef