Artnit

Ponedeljak, 15 Juni 2020 10:37

Lorens van der Post - Iz Ji đinga je Karl Gustav Jung crpio nadahnuće Istaknut

Dizajn korica knjige Ji đing Dizajn korica knjige Ji đing

Jezero je jedna od najupečatljivijih slika sveobuhvatne celosti u malom. Makrokosmičko more, mikrokosmički obujmljeno zemljom, time je učinjeno dostupnim izvorištem hrane za život i duh čoveka. Ono reflektuje i usisava u svoje dubine, pa time i u srce zemlje, sve što njegova suprotnost, nebo, oličava svojom svetlošću i visinom, postajući tako nekom vrstom posrednika između dvaju oprečnih polova i suprotstavljenih aspekata stvarnosti: mračnog, zemaljskog načela, i načela svetlog, božanskog neba, kao i svih vrednosti koje ta načela podrazumevaju.

Drugim rečima, tu se susrećemo sa taoističkim jinom i jangom, drevnom kineskom predstavom o jedinom ispravnom putu kroz život, izloženom u Vilhelmovom prevodu Ji đinga iz koga je Jung crpio nadahnuće. Po meni je to bio napristupačniji, najiscrpniji i najmerodavniji prikaz žive simbolike i njene uloge u vremenu, prostoru i evoluciji stvaranja i evoluciji bića koja joj je cilj.

Ta Knjiga promena personifikuje jezero i pridaje mu ženska svojstva, proričući mu svetlu budućnost i velike mogućnosti za napredovanje, nazivajući ga najmlađom kćeri u kući sa mnogo odaja i opisujući ga kao izvor radosti - baš kao u citatu navedenom na početku ovog poglavlja. Ali, reka je nešto drugo. Ona je simbol vode u pokretu koja traži sebi put kroz duboke klisure, nastojeći da se sačuva i iskobelja iz slapova, brzaka i drugih opasnosti, da bi se netaknuta pobedonosno sjedinila sa morem iz kojeg se pri nastajanju uzdigla u vidu pare. Ona u tome uspeva samo zato što nalazi vlastiti put, ne pribegavajući prečicama i ne previđajući fizičke prepreke, već s punom svešću o stvarnosti koja je okružuje, znajući da je zaobilazni put ujedno najkraći i najsigurniji put koji vodi moru.

Stoga Ji đing ističe da voda predstavlja hranu koja sa neba stiže na zemlju, gde biva preobražena u tvar koja će ljudska srca voditi ka duši zatvorenoj unutar tela i tamo ostati da blista poput svetlosti u tmini. U ovoj drevnoj knjizi se naročito naglašava da voda, koju reka tako neumorno valja i usmerava ka moru, stoji kao simbol svega onoga što u životu ima svojstva ponora.

Iz dela Jung i priča o našem dobu

Pročitano 598 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Lorens van der Post - Iz Ji đinga je Karl Gustav Jung crpio nadahnuće