Artnit

Ponedeljak, 29 April 2019 10:19

Volter - Nema posledica bez uzroka, sve je neizbežno vezano jedno s drugim i najbolje udešeno Istaknut

Dizajn korica knjige Kandid Dizajn korica knjige Kandid

On zamoli milostinju od nekoliko dostojanstvenih ličnosti koje mu sve odgovoriše da će ga ako produži s tim zanatom, poslati u neki zatvor za popravku, da nauči kako se valja ponašati.

Zatim se obrati jednom čoveku koji je dotle govorio sam, pun čas bez prestanka, o milosrđu, na nekom velikom skupu. Odmerivši ga oštro, taj ga govornik upita: “Jeste li vi za pravednu stvar? Šta je uzrok vašeg dolaska ovde?“ - “Nema posledica bez uzroka, odgovori smerno Kandid; sve je neizbežno vezano jedno s drugim i najbolje udešeno. Moralo se desiti da me oteraju od gospođice Kunigunde, da prođem kroz šibu, i moram da molim za komad hleba dok ne uzmognem da ga sam zarađujem. Sve to nije moglo biti drukčije“. - “Prijatelju, reče mu govornik, verujete li vi da je papa antihrist?“ - “To nisam još nikad čuo, ali bio on to ili ne bio, ja nemam hleba!“ - “I ne zaslužuješ da ga jedeš!, viknu ovaj. Dalje, huljo, dalje, bedniče, i da mi nisi više prišao dok si živ!“ Govornikova žena promoli glavu kroz prozor, pa ugledavši čoveka koji još sumnja da je papa antihrist, izruči mu na glavu pun... Blagi Bože, do kakvih krajnosti može da ide pobožna revnost kod žena!

Nekakav čovek koji nije bio kršten, neka dobričina anabaptist po imenu Jakov, vide taj svirepi i sramni postupak prema jednom od svojih bližnjih, stvoru sa dve noge, bez perja a koji ima dušu. Povede ga sa sobom kući, očisti ga, dade mu hleba i piva, pokloni mu dve forinte i naumi šta više da ga nauči da radi u njegovim tvornicama persiskih tkanina koje prave u Holandiji. Kandid se skoro baci pred njega na zemlju i uzviknu: “Pravo mi je rekao doktor Panglos da je sve u svetu najbolje što može biti, jer je mene daleko više potresla vaša beskrajna plemenitost nego okrutnost onog gospodina u crnom ogrtaču i njegove gospođe supruge.“

Anabaptist po imenu Jakov. - Anabaptisti su sekta koja je tražila krštenje u zrelim godinama. Volter pokazuje anabaptistu kao protivnost protestanskog pastora koji je govorio o milosrđu pun čas.

Iz romana Kandid

Pročitano 1279 puta Poslednji put izmenjeno Utorak, 30 April 2019 11:00

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Volter - Nema posledica bez uzroka, sve je neizbežno vezano jedno s drugim i najbolje udešeno