Artnit

Utorak, 22 Maj 2018 10:42

Erih From - “Ja sam onakav kakvog me želiš“ Istaknut

Dizajn korica knjige Imati ili biti? Dizajn korica knjige Imati ili biti?

Premda proporcija profesionalnih i ljudskih osobina, s jedne strane, i ličnosti, s druge, kao preduslova za uspeh varira, “faktoru ličnosti“ uvek pripada odlučujuća uloga. Uspeh uveliko zavisi od toga koliko se uspešno osobe prodaju na tržištu, kakav utisak ostavlja njihova “ličnost“, koliko su lep “paket“; od toga da li su “radosni“, “bučni“, “agresivni“, “ambiciozni“; nadalje od toga kakva su zaleđa njihove porodice, u kojim su klubovima članovi i da li poznaju “prave“ ljude.

Tip nežne ličnosti zavisi u izvesnom stepenu od posebnog područja u kojem bi neka osoba htela da radi. Berzovni čovek, prodavac, sekretarica, železnički činovnik, univerzitetski profesor, direktor hotela - svako od njih mora ponuditi drugačiju vrstu ličnosti koja, bez obzira na razlike među njima, mora ispunjavati jedan uslov: mora biti tražena.

Činjenica da umeće i opremljenost za obavljanje zadatog zadatka nisu dovoljni, oblikuje držanje čoveka prema sebi. Da bi uspeo, pojedinac mora pobediti u takmičenju s mnogo drugih ljudi. Kada bi, za omogućavanje života, bilo dovoljno osloniti se na ono šta čovek zna i šta može da učini, tada bi osećanje sopstvene vrednosti bilo prorporcionalno sopstvenim sposobnostima, to jest vlastitoj upotrebnoj vrednosti. Ali, budući da uspeh najvećim delom zavisi od toga kako uspešno neko prodaje svoju ličnost, čovek sebe doživljava kao robu, ili, još više, istovremeno kao prodavca i robu koja se prodaje. Čovek se ne brine za svoj život i sreću, već kako da postane konjunkturan.

Cilj tržišnog karaktera je biti potpuno prilagođen, postati poželjan u uslovima koji vladaju na tržištu ljudi. Osobe tržišnog karaktera nemaju čak ni ego (kao što su ga imali ljudi XIX veka) uz koji bi prianjali, koji bi im pripadao, koji se ne bi menjao. Jer, oni stalno menjaju svoj ego prema principu: “Ja sam onakav kakvog me želiš.“

Iz dela Imati ili biti?

Pročitano 2105 puta Poslednji put izmenjeno Četvrtak, 02 Maj 2019 10:28

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Erih From - “Ja sam onakav kakvog me želiš“