Artnit

Nedelja, 10 Decembar 2017 11:31

Ludvig Gumplovič - Naturalistička teorija društva i istorije Istaknut

Dizajn korica knjige Borba rasa Dizajn korica knjige Borba rasa

Austrijski sociolog jevrejskog porekla Ludvig Gumplovič je najvažniji predstavnik sociološkog pravca socijalnog darvinizma, koji naglašava da se društvo može objasniti samo pomoću zakona o borbi za opstanak. Njegov teorijski pristup se formirao u kontekstu stalnih sukoba različitih etničkih grupa u Austrougarskoj monarhiji. Kombinujući teoriju borbe za opstanak Čarlsa Darvina sa rigoroznom naučnom metodologijom Ogista Konta, on je razvio naturalističku teoriju društva i istorije.

U delima Borba rasa i Osnovi sociologije Ludvig Gumplovič ustanovljava teoriju o polifiletskom poreklu čoveka koji nastaje iz različitih životinjskih rasa. Zbog obezbeđivanja boljih životnih uslova i preživljavanja između različitih rasa praljudi neprekidno se vodila borba, koja se često završavala fizičkim istrebljenjem jedne od sukobljenih grupa, a poraženi koji su preživeli pretvarani su u robove.

Ludvig Gumplovič shvata državu kao rezultat neizbežnog sukoba rasa. Ona nastaje kada jedna rasa (nomadska, naročito stočarska) pokorava drugu rasu (stalno naseljenu, naročito zemljoradničku) i zagospodari njome. Kada je jedna rasna grupa prevladala, ona formira državu koja postaje mešavina pobednika i pobeđenih. Na taj način je stvarana osnova državi kao organizaciji sile i vladanja, koja je utemeljena na osnovama želje, nagona za vlašću jednih nad drugima. Superiorna manjina uvek vlada nad većinom i Gumplovič zaključuje da ni u savremeno doba ovaj motiv ne jenjava, bez obzira što se u prvi plan ističu ideje blagostanja i legalizma.

Država ne garantuje mir, kako na međunarodnom planu tako ni unutar nje same. Politička vlast nije garant nestanka ili ublažavanja mogućih sukoba i ona ih može i još više rasplamsati. Različite grupe u državi, kao što su političke, ekonomske, verske, rukovođene raznim motivima nastavljaju sukobe. Nastankom nacija i stvaranjem nacionalnih država kao i političkom emancipacijom građana, dolazi do jenjavanja unutrašnjih sukoba.

Ludvig Gumplovič ističe da savremeno društvo proizilazi iz kontinuirane borbe na život i smrt različitih grupa koje mu prethode. On smatra da je istorija kontinuirani ciklus agresije, potčinjavanja i mešanja. Viša civilizacija duguje svoje postojanje ratovanju i kulturi kao njenom proizvodu prosperiteta, a slobodno vreme je omogućeno osvajanjem. S obzirom na istorijski ciklični proces, Gumplovič negira da socijalno planiranje i mere socijalne zaštite mogu spasiti društva od krajnjeg sloma. Proces nastanka, razvoja, starenja i propadanja civilizacija je neprekidan, i on i čini čovekovu društvenu istoriju.

Pročitano 1721 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Ludvig Gumplovič - Naturalistička teorija društva i istorije