Artnit

Subota, 21 Maj 2016 11:23

Ralf Darendorf - Homo sociologicus Istaknut

Dizajn korica knjige Homo sociologicus Dizajn korica knjige Homo sociologicus

Nemačko-britanski sociolog, ekonomista, filozof i liberalni političar Ralf Darendorf je najpoznatiji po svom doprinosu razvoju konfliktnih teorija društva. Studija Homo sociologicus (Sociološki čovek) je objavljena 1958. godine u Kelnu, u dva broja Časopisa za sociologiju i socijalnu psihologiju. U ovoj studiji Ralf Darendorf tvrdi da u osnovi sociološkog mišljenja postoji pojednostavljen pojam pojedinca, u kojem se on posmatra kao jednostrano određen društvenim uticajem. Ovu ideju je nazvao Homo sociologicus, a ona je povezana sa konceptom društvenih uloga.

Homo sociologicus ili Sociološki čovek je teorijska konstrukcija koja olakšava definisanje i formulisanje teorija, kao i objašnjavanje određenih vidova sveta u kojem živimo. Ovaj pojam racionalizuje čoveka i odvaja ga od svega nepredvidivog i neočekivanog. Ralf Darendorf ga određuje kao “aktivno susretanje pojedinca s društveno propisanim obrascima delanja“.

Ralf Darendorf čoveka u društvu posmatra kao skup ili mrežu uloga koje mu dodeljuje društvo za svaki položaj koji ima. Po njemu, uloga i položaj ne mogu da se odvoje, a distinkcija između njih je stvar samo akademskog interesovanja. On naglašava da “svaki položaj nosi sa sobom društvenu ulogu, skup očekivanja koja su upravljena na ponašanje nosilaca položaja i koja su sankcionisana od strane referentnih grupa u pozicionom polju“. Po njemu su “društvene uloge skupovi očekivanja upravljeni na nosioce položaja u datom društvu“, i zato “čovek kao društveno biće mora, poput glumca, da nauči svoje uloge, da bude dobro upućen u njihovu sadržinu i sankcije koje ih podupiru“.

Da bi čovek postao homo sociologicus, on mora da prođe kroz proces socijalizacije, koji je za njega istovremeno i proces depersonalizacije, zato što ima stavove koji su u suprotnosti sa stavovima društva. Čak, i ovako izgrađena ličnost je za sociologe nepredvidiva, jer u svojoj ulozi čovek može da izmeni određene elemente. Zato u realnom svetu, kako kaže Ralf Darendorf ne postoji homo sociologicus, već samo pojedinac koji ima različite uloge.

Pročitano 2556 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Ralf Darendorf - Homo sociologicus