Odštampajte ovu stranicu
Utorak, 03 Novembar 2015 11:30

Emil Dirkem - O anomiji Istaknut

Dizajn korica knjige Podela rada u društvu Dizajn korica knjige Podela rada u društvu

Francuski sociolog Emil Dirkem je uveo koncept anomije u svom delu Podela rada u društvu, koje je objavio 1893. godine, a zatim u delu Samoubistvo, objavljenom 1897. godine. On smatra da se anomija pojavljuje u industrijskom društvu kada je oslabila društvena kontrola, a stanje anomije karakteriše odsustvo normi ili njihova nedefinisanost i nejasna formulisanost. Kao i ostale probleme u društvu, anomiju posmatra kao patološku pojavu, čime nagoveštava da ona može da se izleči.

Polaznu osnovu razumevanja pojma anomije predstavlja poimanje moralnosti Emila Dirkema. Moralnost je po njemu osećaj obaveze koji proizlazi iz društva, a izjednačena je sa socijalnim redom i poretkom i solidarnošću u društvu. Anomija međutim, predstavlja negaciju moralnosti koju karakteriše odsutnost moralnih pravila, kao i deformacija idealnog stanja moralnosti.

Emil Dirkem u Društvenoj podeli rada, anomiju određuje kao jednu abnormalnu formu podele rada s nedostatkom uzajamnog prilagođavanja funkcija, kako zbog nedovoljne interakcije privrednih subjekata, tako i zbog izostanka pravila. Značajnije mesto anomija dobija u njegovoj poznatoj studiji o samoubistvu, gde opisuje različita socijalna stanja i odnose društvo-pojedinac u kojima, po njemu, leže glavni uzroci samoubistva.

Anomija se određuje kao stanje u kojem pojedinci ne znaju šta se od njih očekuje, i zbog toga se suočavaju sa mnogo dilema. Ovo stanje se Po Emilu Dirkemu javlja u organskim društvima kada oslabi kolektivna svest. Navodi se primer čoveka koji idući putem nailazi na izgubljenu ovcu. U dobro uređenom društvu, gde postoji jaka kolektivna svest, čovek traži pastira i vraća mu ovcu, a u anomičnom društvu, međutim, postoji veća mogućnost da će pokupiti ovcu i pobeći s lica mesta. Emil Dirkem objašnjava ovo ponašanje u anomičnom društvu i tvrdi da nastaje, jer ljudi ne znaju šta se od njih očekuje i prepušteni su sami sebi, bez jasnog i sigurnog uporišta. On veruje da se u takvom društvu gubi sila društvene kontrole, jača individualizam, i dolazi do haosa i nereda. Ovakvo stanje naziva "period vakuma u shvatanjima o društvenim vrednostima" i za njega su karakteristične masovne pojave delikventnog ponašanja koje postoje sve dok se ponovo ne uspostavi sistem društvene kontrole.

Pročitano 4825 puta Poslednji put izmenjeno Četvrtak, 07 Juli 2016 11:47
Stefan Tanasijević

Najnovije:

Srodni članci