Artnit

Sreda, 28 Oktobar 2015 12:11

Hipokratova tipologija temperamenta Istaknut

Ilustracija četiri temperamenta u duborezu iz XVIII veka, flegmatik, kolerik, singvinik i melanholik Ilustracija četiri temperamenta u duborezu iz XVIII veka, flegmatik, kolerik, singvinik i melanholik

Najpoznatiju i najčešće korišćenu tipologiju temperamenta razvio je u V veku pre nove ere antički grčki lekar i filozof Hipokrat, koji se smatra ocem medicine. Po njemu funkcionisanje unutrašnjih organa teži da se izrazi preko karakterne tipologije i osnove, a odnos telesnih tečnosti određuje pravac i kvalitet želja i način ponašanja ljudi.

Hipokrat smatra da temperament određuju telesni sokovi, a tipovi ličnosti se razlikuju po tome koliko raspoloženja i humora nose u sebi, kao i prema koncentraciji "životnog soka" u organizmu. To mešanje na latinskom jeziku označeno je rečju temperamentum, a sokovi koji se mešaju su: krv, crna žuč, žuta žuč i flegma (grčka reč, što znači sluz, hladnokrvnost). U zavisnosti od toga koji od četiri telesna soka preovlađuje u organizmu ispoljiće se određeni tip temperamenta. Na osnovu toga Hipokrat je prvi podelio ljude na četiri glavna tipa: sangvinike, kolerike, melanholike i flegmatike.

Sangviničan temperament je određen količinom krvi. Sangvinici su optimisti, društveni, vedri i veseli. Reaguju na sve brzo, ali su im reakcije slabe. Brzo menjaju raspoloženja, brzo se naljute, ali ih brzo i prođe.

Koleričan temperament je određen žutom žući. Osećanja kolerika su snažna. Brzo se ljute, vidljivo i snažno manifestuju ljutnju, zbog čega često dolaze u sukob sa drugim ljudima. Lako se odlučuju za akciju, nagli su, agresivni i pesimisti.

Melanholičan temperament je određen crnom žući. Kod melanholika preovaladavaju negativna osećanja i uglavnom su tužni, depresivni. Pesimisti su i nedruštveni. Retko reaguju, ali kada reaguju onda to čini intenzivnim osećanjima koja traju dugo.

Flegmatičan temperament je određen flegmom - sluzi. Flegmatici su hladni ljudi i optimisti. Njihov nervni sistem sporo stupa u akciju, a intenzitet nervnog procesa nikada nije jak. Zato su uzdržljivi, apatični, spori, uravnoteženi i mirni.

Moderna psihologija je preuzela, razvila, uobličila i verifikovala Hipokratovu tipologiju temperamenta. Za označavanje četiri temperamenta se i danas koriste grčki nazivi.

Pročitano 17470 puta Poslednji put izmenjeno Ponedeljak, 16 Septembar 2019 10:28

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Hipokratova tipologija temperamenta