Artnit

Sreda, 09 Juli 2014 12:08

Žan Pol Sartr - Egzistencijalizam i humanizam Istaknut

Dizajn korica knjige Egzistencijalizam je humanizam Dizajn korica knjige Egzistencijalizam je humanizam

Nema drugog svemira do ljudskog svemira, svemira ljudske subjektivnosti. Ova veza transcedencije, kao konstituitivne za čoveka - ne u smislu u kojem je Bog transcedentan, već u smislu prekoračivanja - i subjektivnosti, u smislu da čovek nije zatvoren u sebe samog nego da je svagda prisutan u nekom ljudskom svemiru - to je ono što nazivamo egzistencijalistički humanizam. Humanizam, jer podsećamo čoveka da ne postoji drugi zakonodavac do on sam, i da će on u napuštenosti odlučiti o sebi samom; i jer pokazujemo da se čovek neće, baš kao nešto ljudsko realizovati, obraćajući se samom sebi, nego svagda tražeći izvan sebe neki cilj: takvo i takvo oslobođenje, takvu i takvu posebnu realizaciju.

Nakon ovih nekoliko refleksija, vidi se da ništa nije nepravednije od zamerki koje nam čine. Egzistencijalizam nije ništa drugo nego napor da se izvuku sve konsekvence jednog koherentnog ateističkog stanovišta. Ono nikako ne pokušava da čoveka baci u očaj. No, ako se, poput hrišćana, svaki stav neverovanja naziva očajem, ono polazi od izvornog očaja. Egzistencijalizam nije toliko neki ateizam u tom mislu da bi se iscrpeo u dokazivanju da Bog ne egzistira. Pre on izjavljuje: čak kad bi Bog egzistirao, to ne bi ništa promenilo; to je naše gledište. Ne da bismo verovali da Bog egzistira, nego mislimo da problem nije problem njegove egzistencije; potrebno je da čovek opet sam sebe nađe i da se uveri da ga ništa ne može od njega samoga spasiti; bio to i neki valjani dokaz Božje egzistencije. U tom smislu, egzistencijalizam je optimizam, nauka akcije, i samo iz zle namere mogu nas hrišćani nazivati očajnicima, pomešavši svoj vlastiti očaj s našim.

Iz dela Egzistencijalizam je humanizam

Pročitano 5034 puta Poslednji put izmenjeno Sreda, 09 Juli 2014 12:29

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Žan Pol Sartr - Egzistencijalizam i humanizam