Artnit

Ponedeljak, 22 Septembar 2014 11:55

Milan Kundera - Kosovi Istaknut

U toku posljednjih dvije stotine godina kosovi su napustili šume i postali gradske ptice. Najprije u Velikoj Britaniji, još krajem osamnaestog stoljeća, a nekoliko decenija kasnije u Parizu i Ruhru. U toku devetnaestog stoljeća osvajali su jedan po jedan evropski grad. U Beču i Pragu naselili su se oko 1900. godine, a onda su nastavili s napredovanjem prema istoku, prema Budimpešti, Beogradu i Istanbulu.

Sa stanovišta zemljine kugle kao cjeline, ta invazija kosova u svijet ljudi nesumnjivo je važnija od invazije Španaca u Južnu Ameriku i ponovnog naseljavanja Palestine Jevrejima. Promjena odnosa između pojedinih kategorija živih bića (riba, ptica, ljudi, biljaka) je promjena višeg reda od promjene odnosa između pojedinih grupa unutar iste vrste. Da li u Češkoj žive Kelti ili Slaveni i da li Besarabija pripada Rusima ili Rumunima, zemaljskoj je kugli manje-više svejedno. Ali ako kos izda prirodu da ode za čovjekom u njegov protivprirodni, vještački svijet, nešto se promijenilo u poretku ove planete.

Ipak, niko se neće usuditi da posljednja dva stoljeća tretira kao istoriju invazije ljudskih naselja kosovima. Svi smo zarobljenici krutih nazora, koji određuju šta je važno a šta je beznačajno, i sa strepnjom pratimo ono što je važno, dok nevažno u tajnosti, iza naših leđa, vodi svoj gerilski rat, koji će na kraju neprimjetno izmijeniti svijet i uhvatiti nas u klopku, nespremne.

Iz romana Knjiga smijeha i zaborava

Pročitano 1428 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Urbane životinje Milan Kundera - Kosovi