Artnit

Urbane životinje

Ponedeljak, 24 Juni 2013 20:13

Svraka - crno-bela dugorepa ptica

Svraka je vrsta ptica iz porodice vrana. Nastanjuje velike delove Evroazije, severne Afrike i severne Amerike. Može se videti svuda gde god postoji kombinacija drva i obližnjih otvorenih prostora, uključujući parkove i vrtove. Lako se prepoznaje po izrazito crno-belom perju i dugom repu.

Nedelja, 16 Juni 2013 20:14

Bernardinac - pas spasilac

Bernardinac je nežni div, prepoznatljiv najviše kao pas spasilac sa čuturom rakije oko vrata u švajcarskim Alpima. Prema legendi rakija je služila da utopli tela zarobljenih ljudi u snežnoj lavini ili snegu dok ne stigne pomoć. Od nedavno postaje popularan i kao simpatičan porodični ljubimac u seriji filmova o psu Betovenu. Nazvan je po srednjevekovnom prenoćištu manastira Svetog Bernarda u švajcarskim Alpima.

Četvrtak, 13 Juni 2013 20:42

Gavran - crni logičar

Gavran je vrsta ptice stanarice iz porodice vrana i najveća ptica pevačica. To je jedna od najinteligentnijih vrsta ptica na svetu, a njegov mozak spada među najveće kod ptica. Živi u šumama, po obroncima brda i planina, ali i na otvorenim prostorima, a ponekad se može videti i u gradu.

Nedelja, 09 Juni 2013 20:03

Plovi patka preko Save

Divlja patka, predak domaće patke je rasprostranjena po celoj Evropi, preko srednje Azije, severne Afrike do Severne Amerike. Životni prostor su joj jezera, bare, reke, potoci čije su obale obrasle trskom i ostalim barskim rastinjem, a zimi i obale mora. Nastanjuje se i u vodama većih parkova ili većih vrtova.

Četvrtak, 06 Juni 2013 19:52

Fazan - živopisna ptica

Fazan je ptica iz reda poljskih koka. Potiče iz srednje Azije i veruje se da je u srodstvu sa divljim kokošima koje žive u džunglama Indije i Indonezije. Stari Rimljani su fazana doneli u Evropu. Danas fazan živi u celom svetu i postoji više od 35 različitih vrsta. Naseljava pretežno šumarke, livade, predele oko rečne obale, polja i njive. Parkovi, šume i druge zelene površine gradova ponekad postaju njegovo stanište.

Petak, 31 Maj 2013 19:31

Ćuk - ćuuuk, ćuuuk, ćuuuk

Ćuk je ptica grabljivica iz porodice sova, poznata po svojoj noćnoj pesmi, koja se ponavlja u razmacima od tri sekunde. Naseljava retke šume, parkove, voćnjake, vrtove, kamenjare. Može da se navikne na čoveka i živi u njegovoj neposrednoj blizini. Danas se ćuk ubraja među najugroženije vrste ptica.

Utorak, 28 Maj 2013 19:13

Crvendać - neobičan frulaš

Crvendać pripada velikoj porodici ptica pevačica. Naseljava gotovo čitavu Evropu. Svaka šuma sa gustim, prizemnim rastinjem pruža mu stanište, a najradije bira stare bukve ili mešovite šume, a izbegava visoku travu. Danas se može videti i u poljima, vrtovima, parkovima, neposredno ispred čovekovih kuća ili između njih.

Ponedeljak, 27 Maj 2013 19:20

Golub grivnaš - šumski golub u gradu

Golub grivnaš živi širom Evrope, osim najsevernijih predela. U severnim delovima Evrope je selica, a u južnim stanarica. Životni prostor su mu šume, polja, šumarci. Iako je još uvek divlja, plašljiva ptica danas se često može videti i u gradskim parkovima, vrtovima, baštama.

Utorak, 21 Maj 2013 19:33

Grlica - plašljiva ptica

Divlja grlica (Streptopelia turtur) živi na Sredozemlju, u južnoj i srednjoj Evropi, a u Aziji je veoma retka. Naseljava šumovite predele, a rado boravi kraj vode. Veoma je plašljiva ptica. Izbegava naselja, kloni se ljudi, i retko se može videti samo u velikim voćnjacima ili baštama.

Ponedeljak, 20 Maj 2013 21:31

Senica - mala živahna ptica

Senice su česte i brojne širom Evrope i Azije u svim vrstama šuma, a najčešće u listopadnim. Postoji oko 60 vrsta senica. Danas se mnoge vrste senica naseljavaju oko ljudskih naselja, u parkovima, vrtovima, baštama, dvorištima, jer lako pronalaze hranu.

Vi ste ovde: Home Urbane životinje