Artnit

Urbane životinje

Nedelja, 08 Februar 2015 12:06

Modrovrana - zlatovrana

Modrovrana (Coracias garrulus), poznata i po imenima zlatovrana, plava vrana i smrdivrana je ptica iz porodice modrovrana (Coraciidae) i potporodice Coraciinae. Nalik je na manju vranu. Kao i druge vrste iz njenog roda, naseljava oblast Evrope, od srednje Evrope do Kaspijskog jezera. Živi najčešće u šumarcima okruženim čistinama, otvorenim terenima sa malo drveća i grmlja. Ako može da nađe dovoljno hrane može se videti i u blizini naselja.

Sreda, 04 Februar 2015 12:54

Obična pčelarica - zlatoperka

Obična pčelarica ili evropska pčelarica (Merops apiaster) pripada porodici pčelarica (Meropidae), iz reda Coraciiformes. Prepoznatljiva je po živopisnim bojama perja. Zlatnožuti, kestenjasti, tirkizni i zeleni prelivi su vidljivi dok miruje. Zbog žućkasto-zelenkastog perja zovu je i zlatoperka. Živi uglavnom u južnim delovima Evrope, jugozapadnoj Aziji i severozapadnoj Africi.

Petak, 30 Januar 2015 12:15

Vijoglav - ptica koja okreće vrat

Vijoglav (Jynx torquilla) pripada porodici detlića, ali se dosta razlikuje od ostalih vrsta detlića. Kada se uznemiri, posebno u blizini predatora izokreće glavu i sikće, po čemu je i dobio naziv vijoglav. Živi skoro svuda u Evropi i srednjoj Aziji u listopadnim i mešovitim šumama, voćnjacima, a ponekad se može videti i u parkovima.

Pupavac je ptica iz reda Coraciiformes i jedini član porodice Upupidae. Poznat je po svojoj neobičnoj živopisnoj ukrasnoj kruni na glavi koju imaju mužjak i ženka. Naseljava se u srednjoj i južnoj Evropi, zapadnoj Aziji i severnoj Africi. Najviše mu odgovaraju predeli gde su oranice ili livade pomešane sa malim šumama ili u kojima se samo nalazi staro drveće usred polja.

Petak, 23 Januar 2015 12:10

U jezeru utva zlatokrila

Utva zlatokrila (Tadorna ferruginea) je ptica srednje veličine iz reda plovuša i pripada porodici pataka (Anatidae). Njeno perje je skoro zlatne boje, po čemu je i dobila ime. Veoma je plašljiva, a u hodu i dok leti liči na patku. Živi uz niske obale mora i slatkih voda jugoistočne Evrope, srednje Azije i severozapadne Afrike. Smatra se da u Evropi živi 200 do 350 parova.

Utorak, 20 Januar 2015 11:57

Zlatna vuga - ptica zlatnog perja

Zlatna vuga (Oriolus oriolus) je ptica pevačica iz porodice vuga (Oriolidae). Smatra se da je ime zlatna vuga, oriole prvi put upotrebljeno u XVIII veku i predstavlja prilagođavanje naučnog latinskog imena porodice, koje je izvedeno iz klasične latinske reči aureol, što znači zlatno. Ova ptica, velika kao čvorak ili mali drozd prepoznatljiva je po svom lepom pevanju, kao i po zlatnožutoj boji perja. Uglavnom živi u Evropi i zapadnoj Aziji, ali i u nekim delovima Afrike u listopadnim šumama, najčešće u ravnicama, obraslim hrastovima i brezama, a može se ponekad videti u borovim šumama, velikim vrtovima i parkovima.

Skaj terijer Bobi je postao poznat u XIX veku u Edinburgu, jer je proveo 14 godina čuvajući grob svog vlasnika dok nije uginuo 14. januara 1872. godine. Priča o njemu je i dalje dobro poznata u Edinburgu, kao i kroz nekoliko knjiga i filmova. Njegov spomenik u blizini groblja, koji je otkriven 15. novembra 1873. godine postao je turistička atrakcija.

Ponedeljak, 05 Januar 2015 12:52

Zimovka - najlepša evropska zeba

Zimovka (Pirrhula pirrhula) je mala ptica veličine vrapca, koja pripada porodici zeba (Fringillidae). Živi u celoj Evropi i Aziji, najčešće u četinarskim i mešovitim šumama. Smatra se za najlepšu evropsku zebu, a posebno mužjak koji ima živopisnije perje. U blizini naseljenih mesta se može videti samo tokom hladnih zimskih dana u parkovima.

Zelena žuna (Picus viridis) je vrsta ptice iz porodice detlića (Picidae). Stanarica je i uglavnom živi u Evropi, a manji broj u zapadnoj Aziji. Naseljava listopadne i mešovite šume, otvorene prostore na ivicama šuma, gde ima raštrkanog starog drveća. Često se može videti na pašnjacima, livadama, oranicama ili u parkovima dok traži hranu.

Četvrtak, 01 Januar 2015 13:06

Italo Zvevo - Vrapci

"Moje dvorište je malo, ali bi uz nešto truda u njemu moglo da se potroši deset kilograma hleba dnevno." Pravi san dotičnog pesnika. Gde u to vreme naći deset kilograma hleba za ptičice koje nisu imale bonove s tačkicama. Drugog, pak: "Voleo bih da umem da okončam rat na malom divljem kestenu u mom dvorištu, s večeri, kad vrapci traže najudobnije mesto da tu provedu noć, jer bi to bio dobar znak za budućnost čovečanstva."

Vi ste ovde: Home Urbane životinje