Artnit

Od sviju varoši, u unutrašnjosti zemlje, ako ne u veličini, a ono u napretku, najviše je bio izmakao Kragujevac. Pre oslobođenja on je bio sasvim obična turska varoš, bez ikakvog osobitog značaja sem lokalnog. Kako nije bio ni na glavnome drumu, on je daleko izostajao iza drugih varoši koje su bile na boljim komunikacijama. 1818. godine imao je 193 srpske kuće sa 378 poreskih glava. Turaka je u njemu bilo ostalo vrlo malo.

Objavljeno u Razglednica

1834. godine došao je u Srbiju i u njoj ostao nekoliko godina Uroš Knežević, akademski slikar. On je izradio 1835. godine za kneza Miloša jedan portret ruskog cara i jedan knežev, i za to je dobio 20 dukata. Sem toga, izradio je nekoliko manjih slika, za koje je dobio iz narodne blagajne za račun kneza Miloša 100 talira. Najzad radio je slike istorijskih ličnosti i portret kneza Miloša za tadašnja ispravičestva po celoj zemlji.

Objavljeno u Paleta
Ponedeljak, 17 Novembar 2014 12:22

Tihomir R. Đorđević - Uroci

Ureći (u Vukovom Rječniku i podreći) znači u našem narodu rečima učiniti da se čoveku, životinji, pa i kakvoj stvari, desi zlo. Ureći se može i pogledom (zle oči), ili rečima i pogledom zajedno. U nas se najviše ureče čuđenjem i hvaljenjem. Zbog toga, kad je kakva osoba ili stvar lepa, ne treba joj se ni čuditi niti je hvaliti. Ako se pak nešto rekne, onda treba reći što ružno o njima. Da se dete ne bi ureklo, kaže mu se da je ružno, li da je gadno. U narodnoj pesmi umesto da se rekne: "Oj, Alile ljepši od đevojke! rekne se: Oj, Alile grđi od đevojke!"

Objavljeno u Društvo
Vi ste ovde: Home Razglednica Prikazivanje članaka po tagu Tihomir R Đorđević