Artnit

Od sviju varoši, u unutrašnjosti zemlje, ako ne u veličini, a ono u napretku, najviše je bio izmakao Kragujevac. Pre oslobođenja on je bio sasvim obična turska varoš, bez ikakvog osobitog značaja sem lokalnog. Kako nije bio ni na glavnome drumu, on je daleko izostajao iza drugih varoši koje su bile na boljim komunikacijama. 1818. godine imao je 193 srpske kuće sa 378 poreskih glava. Turaka je u njemu bilo ostalo vrlo malo.

Objavljeno u Razglednica

1834. godine došao je u Srbiju i u njoj ostao nekoliko godina Uroš Knežević, akademski slikar. On je izradio 1835. godine za kneza Miloša jedan portret ruskog cara i jedan knežev, i za to je dobio 20 dukata. Sem toga, izradio je nekoliko manjih slika, za koje je dobio iz narodne blagajne za račun kneza Miloša 100 talira. Najzad radio je slike istorijskih ličnosti i portret kneza Miloša za tadašnja ispravičestva po celoj zemlji.

Objavljeno u Paleta
Vi ste ovde: Home Razglednica Prikazivanje članaka po tagu Iz Srbije kneza Miloša