Artnit

Petak, 20 Novembar 2015 12:07

Livada, u jesen

Danilo Kiš dočarava ratne događaje posredno u svojoj zbirci kratkih priča Rani jadi, čija je tema iznenadno i bolno odrastanje glavnog junaka Andreasa Sama. Priča Livada, u jesen iz ove zbirke je sećanje pisca na oca, čiju uspomenu neraskidivo povezuje sa cirkusom na jesenjoj livadi. Priroda u jesen, budi u dečaku Andreasu Samu sećanje na oca, nestalog u smutnim vremenima Drugog svetskog rata, u nekom od brojnih koncentracionih logora.

Objavljeno u Pero
Utorak, 20 Januar 2015 12:08

Danilo Kiš - Saznanje smrti

Šta su svi napori čovečanstva, sve ono što se naziva istorijom, civilizacijom, sve ono što čovek čini, i što čini čoveka, šta je sve to do samo uzaludan i tašt pokušaj čovekov da se suprotstavi apsurdu sveopšteg umiranja, da tobože to umiranje osmisli, kao da se smrt može osmisliti, kao da joj se može dati ikakvo drugo značenje i ikakav drugi smisao osim onog koji ona ima! Filozofi, oni najciničniji, pokušavaju da besmisao smrti osmisle nekom višom logikom ili nekim duhovitim obrtom, radi sveopšte utehe, ali ono što ostaje, bar za mene, vrhunaravnom tajnom to je pitanje: šta dozvoljava čoveku da uprkos saznanju smrti deluje i živi kao da je smrt nešto izvan njega samog, kao da je smrt prirodna pojava!

Objavljeno u Pero
Četvrtak, 23 Oktobar 2014 11:28

Danilo Kiš - Traktat o krompiru

Došla su vremena kada moramo misliti o sebi iz aspekta života i smrti, ne kao sebične individue, nego iz aspekta čitave svoje rase, tog božanskog korova zemlje, raseljene po svetu, raširene po svim kontinentima, baš kao i taj nesrećni krompir (Solanum tuberosum) koji je potekao, kao i mi, iz dalekog mraka istorije i zemlje, no čiji se opstanak ne dovodi više u pitanje, kao naš, sve dok na svetu bude bilo gladnih usta i dok bude zemlje.

Objavljeno u Pero
Subota, 10 Maj 2014 13:10

Enciklopedija mrtvih

Danilo Kiš u knjizi pripovedaka sa simboličkim naslovom Enciklopedija mrtvih sa pojačanim intenzitetom proniče u dubinu opsesivne, večite literarne teme smrti. Iako usredsređene na jednu temu, temu smrti sve pripovetke su uvek u novom narativnom ključu.

Objavljeno u Pero
Utorak, 06 Maj 2014 14:35

Danilo Kiš - Između sna i jave

Ah, ko će omeđiti san od jave, dan od noći, noć od svitanja, uspomene od tlapnje?

Ko će staviti belegu jasnu između sna i smrti?

Ko će, o Gospode, staviti među i belegu jasnu između sadašnjosti, prošlosti i budućnosti?

Ko će, Gospode, odeliti radost ljubavi od tuge sećanja?

Objavljeno u Pero
Utorak, 05 Novembar 2013 18:42

Danilo Kiš - Divlji kesten

S jeseni, kada počnu vetrovi, lišće divljeg kestena pada strmoglavce, s peteljkom naniže. Onda se čuje zvuk: kao da je ptica udarila kljunom o zemlju. A divlji kesten pada bez i najmanjeg vetra, sam od sebe, kao što padaju zvezde - vrtoglavo. Onda udari o tle s tupim krikom.

Objavljeno u Pero
Subota, 02 Novembar 2013 21:06

Danilo Kiš - Sećanje na detinjstvo

Danilo Kiš shvata pisanje kao oblikovanje sopstvenog života kroz sopstvenu literaturu. A taj put, kao, uostalom, i svaki drugi, počinje od detinjstva. U njemu, ili, preciznije, u sećanju na njega, se krije bezbroj slika koje postaju osnov budućeg magičnog, imaginarnog sveta poetske proze Danila Kiša. Danilo Kiš se seća svog detinjstva i kaže:

Objavljeno u Pero
Četvrtak, 31 Oktobar 2013 17:27

Rani jadi

Danilo Kiš je, uz još nekoliko pripovedača iz 60-ih godina XX veka, obnovio srpsku kratku priču. 1969. godine objavljuje svoju poznatu zbirku kratkih priča Rani jadi. Njen podnaslov - za decu i osetljive (što je parafraza jednog stiha francuskog pesnika Maksa Žakoba, preteče nadrealizma), ukazuje da je svoje priče namenio publici koja je osetljiva za tip književnosti koji boji mašta, bajkovitost, igra i san.

Objavljeno u Pero
Petak, 12 April 2013 22:13

Dečak Andreja

Rani Jadi, zbirka kratkih priča istaknutog srpskog književnika Danila Kiša, opisuje detinjstvo dečaka čiji su stalni pratioci siromaštvo, jad i beda. Priča o detinjstvu je sklopljena iz niza malih događaja, sitnih i svakodnevnih, koji su ostavili tragove na život dečaka i njegove porodice. Danilo Kiš je u ovaj niz priča postavio dva lika jedne iste ličnosti - Andreja i Andreasa Sama.

Objavljeno u Pero
Vi ste ovde: Home Pero Prikazivanje članaka po tagu Danilo Kiš