Artnit

Subota, 28 Septembar 2013 18:53

Pakao Istaknut

Prvi deo Božanstvene komedije, Pakao Dante Aligijeri je počeo da piše oko 1306-1307. godine. Pakao se često objavljuje odvojeno pod nazivom Danteov Pakao. U samom delu Dante je alegorija za čovečanstvo. On putuje Paklom kao čovek koji mora shvatiti stvarnu prirodu greha.

Pošto je umrla Beatriče, žena koja ga je vodila ka ljubavi prema nebeskim stvarima Dante se gubi u velikoj mračnoj šumi, simbolu neznanja i zablude. On dugo luta šumom, izlazi iz nje, ali na putu prema vrhu brega javljaju se prepreke u vidu pantera (simbola pohote i požude), lava (simbola oholosti) i vučice (simbola pohlepe). Tu sreće svoj književni uzor, rimskog pesnika Vergilija, koji simboliše razum, a koga je Beatriče poslala da mu pomogne da savlada prepreke.

Dante sa Vergilijem silazi u pakao, veliku provaliju čiji ulaz je blizu Jerusalima. Na vratima pakla stoji natpis: Vi što ulazite - ostavite svaku nadu! Provalija pakla je u obliku levka sa užim delom u središtu Zemlje. Njegove ivice imaju urezane ogromne horizontalne stepenice i formiraju devet krugova pakla na kojima se kažnjavaju razni gresi. Idući ka središtu Zemlje, krugovi pakla su sve uži i protežu se do njenog središta, u kome je Lucifer. Njihove obale, koje su se obrušile zbog zemljotresa koji je pratio smrt Isusa Hrista, omogućavaju silazak iz jednog kruga u drugi.

Pakao se sastoji od devet krugova. U svakom krugu se nalaze duše grešnika koje su raspoređene po težini greha. Što su gresi teži to su krugovi niži i uži. Raspored kažnjenih grešnika je određen logički precizno i svako je večno kažnjen u krugu koji odgovara najtežem poroku među onima koje je imao. U svaki krug Dante smešta po neku ličnost iz svog života i iz istorije za koju je smatrao da treba tamo da se nađe.

U prvom krugu, Limbu nalaze se duše nekrštenih koje su osuđene na fizičke i duhovne muke. Njih ujedaju pčele i insekti. One čeznu za odlaskom u raj, a znaju da se to ne može dogoditi. U njemu se nalaze deca i antičke ličnosti koje su se rodile pre stvaranja hrišćanstva; Homer, Ovidije, Vergilije.

U drugom krugu nalaze se duše ljubavnika, kojima vitla paklena oluja. Čuva ga Minos, koji i razvrstava teže grešnike. Tu se nalaze grešni ljubavnici: Kleopatra, lepa Jelena, Paris, Tristan ali i dvoje običnih ljudi Paolo i Frančeska. U ovom krugu Dante razgovara sa Frančeskom i Paolom, ljubavnicima iz Ravene.

U trećem krugu se muče duše proždrljivaca i pijanica. Dok leže po blatu njih šiba kiša i sneg, a Kerber, mitski čuvar Hada, ih rasčetvoruje.

U četvrtom krugu su duše rasipnika i škrtica. Oni prsima guraju teške terete, a čuva ih Pluton.

U petom krugu su ljutite duše, koje su zagnjurene pri vrhu, a lenje duše se dave pri dnu. Čuva ih Flegija.

U šestom krugu nalaze se prevaranti i oni koji nisu verovali u besmrtnost duše. Oni su zakopani u vatrenim grobovima. Tu Dante priča sa Farinatom i Kavalkantiem.

Sedmi krug je podeljen na tri pojasa. U prvom pojasu su nasilnici protiv ljudi i imovine koje njihovi čuvari kentauri, dok su uronjeni u Flagetont, reku od vruće krvi, gađaju strelicama. U drugom pojasu su nasilnici protiv sebe samih. Samoubice, koji su pretvoreni u otrovno granje, i rasipnici, koji gonjeni Harpijama trče kroz šume samoubica. U trećem pojasu na užarenom pesku nalaze se nasilnici protiv Boga. Oni leže nepokretni, protiv prirode, moraju trčati i protiv rada, moraju sedeti. Tu Dante sreće Bruneta Latinija, protivnika prirode, njegovog učitelja i uglednog književnika koji mu proriče da će biti prognan iz Firence.

Osmi krug Metabolge ili zle jaruge, kako se još zove, sadrži deset rovova. U prvom rovu su zavodnici žena koje bičuju đavoli, u drugom laskavci zaronjeni u ljudsku nečistoću. U trećem rovu su simonisti - ljudi koji su prodavali ili kupovali crkvene časti, naglavce zabodeni u šuplju stenu. Tamo Dante sreće Papu Nikolu III. U četvrtom rovu su vračevi i lažni proroci, koji hodaju unazad, glave okrenute naopako. U petom krugu su podmitljivci i varalice, zagnjureni u vrelu smolu, a čuvaju ih vragovi. U šestom rovu su licemeri, prisiljeni da hodaju pod debelim pozlaćenim kabanicama. U sedmom rovu su lopovi koji trče progonjeni od otrovnih zmija. U osmom rovu su podli savetnici, a među njima Dante sreće Odiseja, koji mu opisuje svoje zadnje putovanje. U devetom rovu su sejači nesloge, koje vrag ranjava mačem, a u desetom su falsifikatori, kažnjeni strašnim bolestima.

U deveti krug Dantea i Vergilija prenosi div Antej. U njemu su izdajnici koji su podeljeni u četiri zone: Kain - zona izdajica rođaka, Antenori - zona izdajica domovine ili stranke, Tolomeja - zona izdajica gostiju, Guideka - zona izdajica svojih dobročinitelja. Na dnu ovog kruga, u centru pakla nalazi se Lucifer, koji je do pola zaronjen u led. On ima troja usta, tri glave, a ispod svake po par ogromnih krila kojima stvara hladan vetar. U ustima su mu Juda, Brut i Kasije.

Dante Aligijeri sagledava misteriju bola, govori o varljivosti zemaljske slave, žigoše svoje političke protivnike i iznosi sa izvanrednom sugestivnošću tragiku, prkos, strast. Razmeštajući grešnike prema prirodi i težini njihovog greha, on daje upečatljive slike muka u paklu. Pakao prikazuje kao žalosnu dolinu, "loco selvaggio", pravi ponor i prazninu u svemiru u kojima se ogleda sva dubina ljudskog očajanja, osećaj promašenosti i ništavila.

Prolazak kroz krugove pakla i sagledavanje najmračnijih slika je veoma upečatljivo i navodi na vlastito preispitivanje. Našavši se u tami, čovek razmišlja o svojoj prošlosti i budućnosti, ali i o postojećem društvu i svetu uopšte. Nijedan od grehova o kojima Dante Aligijeri govori u Paklu nije iskorenjen, ali su ovom nizu pridodati i novi.

Pročitano 6953 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Pakao