Artnit

Petak, 20 Septembar 2013 21:51

Simo Matavulj - Pilipenda Istaknut

Kratka pripovetka Sime Matavulja Pilipenda je prvi put objavljena u mostarskom listu Zora, 1901. godine sa podnaslovom Iz gornje Dalmacije, a kasnije je uneta u zbirku S mora i s planine. Zasnovana je na istorijskim činjenicama, na unijaćenju Srba u Petrovom polju u Dalmaciji u XIX veku, u selu Kričke. U njoj se toplo govori o moralnoj snazi i veličini malog čoveka koji u izdajstvu svoje vere vidi izdajstvo svoje ličnosti i moralnog dostojanstva.

U pripoveci Pilipenda Simo Matavulj daje jednostavnu sliku iz vremena unijatskih akcija u Dalmaciji. Radnja se zbiva za gladne godine u Petrovu polju koje je golo od bure i suhomrazice postalo ružno i crno. Hladnoća, glad i nesreća biju i dave narod, a austrijske vlasti besplatnim deljenjem žita nagone Srbe da se upisuju, kako se u narodu govorilo "u carsku vjeru". Gorostasni seljak Pilip Bakljina, Pilipenda je jedan od onih koji odolevaju svim pritiscima. Iako je njegov život mukotrpan i težak on ga ne prodaje za bolji. On oseća da je nametanje carske vere samo još jedan način više za nacionalno porobljavanje i ugnjetavanje, koje se sprovodi nad ljudima njegovog kraja.

U snažnom i potresnom završetku, pripovetka Pilipenda dobija grandiozne dimenzije. Tako završetak postaje svesno i bolno sagledavanje jada i bede ljudi, njihove nemoći pred fatalnim silama, ali i pred samim sobom. Kada Pilipendu, koji je natovario drva na svog magarca Kurijela i krenuo u grad da kupi brašno, sretne sused i počne da ga nagovara da i on pređe u "carsku vjeru" Pilipenda to odbija rečima: "Ja se uzdam u moga srpskoga Rista!" Ali kad ga sused uvredi i pobegne, on svom snagom udari onog ko je bio najmanje kriv u tom sporu, magarca Kurijela. Simo Matavulj ovako završava priču: "Ovaj stade, okrete glavu i tužno pogleda gospodara, a Pilipenda se postidje, pa ga obuze žalost, te sjede na pervaz ceste i zaplaka se!".

Pripovetka Pilipenda Sime Matavulja nema u sebi ničeg deklarativno patriotskog, a ni romantičarski nacionalnog. Njeno rodoljublje izvire iz života malog čoveka. Pilipenda nosi to osećanje u sebi, a da ga nije ni sam svestan. On je naslikan na osnovi najvažnijih i u isti mah najbolnijih pitanja njegove egzistencije. To je i univerzalna priča o jednom stradanju pravednika čiju sudbinu uokviruje nemoć i beznađe.

Pročitano 9833 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Simo Matavulj - Pilipenda