Artnit

Nedelja, 18 Avgust 2013 17:10

Ksenija Atanasijević - O poeziji Sime Pandurovića Istaknut

Očevidno je da u Pandurovićevoj poeziji nema jednotonosti motiva i ujednačenosti ekspresije, i ako, razume se, njene bitne linije mogu jasno da se povuku. Naime uspelost njegovih stihova ne leži u izražavanju prelaza između dva osećanja, prelaza koji su obično neodređeni i rasplinuti. Skala pesnikovih emocija, - to smo već videli, - dovoljno je obimna; uz to, njeni tonovi su čisto rezonantni, jer Pandurović suvereno ume da da izraza i najskrivenijim, i najmorbidnijim, i najsmelijim svojim težnjama, jer on nikad ne luta kad daje sebe. Zbog svega ovoga jedan sintetičan pogled na njegovu poeziju potpuno je omogućen.

Ne želeći da na ovom mestu dajemo rang-listu vrednosti, ističemo da je značaj Pandurovićevih pesama zavidno visok. Zamah i obilje proosećanog kod njega ništa nisu okrnjeni time što su njegove inspiracije tako daleko od jednostavnosti, da su mogle biti uvršćene u dekadenstvo. A to je retka jedna osobina, kao što je sasvim izuzetna odlika i kombinovanost često vrelih vibriranja sa izrađenim intelektualističkim stavom. Intelektualnost je kod Pandurovića skoro organski isprepletana sa emocionalnošću (;) daleko od toga da se ovi elementi uzajamno slabe ili pomračuju, oni se podržavaju, i jedan drugoga jače ističu. I u Rakičevoj poeziji javljaju se zajedno ova dva sastojka, ali kod njega često misaonost ima prevlast. Kod Pandurovića su ti delovi vezani u sklad, a iz toga proizlazi tako upadljiva rafiniranost njegove invencije koja ni malo ne sasušuje toplinu njegovih duševnih pregaranja. Ranije smo u našoj lirici imali obično zastupljen po jedan do dva prvobitna sastavna dela Pandurovićevih stihova; imali smo, s jedne i bolje strane, živi lirizam, a sa druge hladnu i bledu intelektualnost. U toliko je naš pesnik zaslužniji svojom superiornom kombinacijom.

Iz dela Srpski mislioci

Pročitano 6387 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Ksenija Atanasijević - O poeziji Sime Pandurovića