Artnit

Nedelja, 24 April 2022 10:53

Onore de Balzak - Ja ću vam u nekoliko reči otkriti jednu veliku tajnu ljudskog života Istaknut

Adrijen Moro - Ilustracija za roman Šagrinska koža Adrijen Moro - Ilustracija za roman Šagrinska koža

- Ne bih vam umeo odgovoriti. Strašnu moć koju daje ova hamajlija nudio sam ljudima koji su imali više energije no što je, kako izgleda, vi imate; ali, mada su se rugali sumnjivom dejstvu koje je trebalo da ima hamajlija na njihov budući život, niko nije smeo da zaključi taj ugovor koji je tako kobno predložila ne znam koja sila. I ja mislim kao oni, sumnjao sam, uzdržavao sam se, i...

- Niste čak ni oprobali? - zapita mladić prekidajući ga.

- Da probam! - odgovori starac. - Kad biste bili na stubu Vandomskog trga, da li biste pokušali da skočite sa njega? Može li se zaustaviti tok života? Je li ikada čovek mogao sprečiti smrt? Pre no što ste ušli ovde, bili ste odlučili da izvršite samoubistvo; ali, odjednom, zainteresovala vas je jedna tajna i odvraća vas od smrti. Dete! Zar vam svaki dan neće pružiti neku zagonetku zanimljiviju od ove? Čujte! Video sam raskalašni dom regentov. I ja sam tada, kao vi sada, bio u bedi, vapio za hlebom. Pri svem tom, doterao sam do sto dve godine i postao sam milionar: nesreća mi je donela bogatstvo, neznanje me je naučilo. Ja ću vam u nekoliko reči otkriti jednu veliku tajnu ljudskog života. Čovek se iscrpljuje obavljajući nagonski dve radnje koje presušuju svaki izvor njegova života. Dva glagola izražavaju sve oblike koje dobijaju ova dva uzroka smrti: hteti i moći. Između ta dva izraza ljudske delatnosti, postoji i jedna druga formula koju usvajaju mudraci, i njoj imam da zahvalim za sreću i dug život. Želja nas sagoreva, a moć nas uništava; ali znanje održava naš slabi organizam u stalnom miru. I tako, u meni je umrla želja ili volja, koju je ubila misao; kretanje ili moć rastvorilo se u prirodnom radu mojih organa. Ukratko, ja nisam stavio svoj život u srce koje se kida, niti u čula koja otupljuju, nego u mozak koji se ne troši i koji sve nadživljuje. Ništa preterano nije pozledilo moju dušu, ni moje telo. Pa ipak, video sam ceo svet. 

Iz romana Šagrinska koža

Pročitano 2228 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Onore de Balzak - Ja ću vam u nekoliko reči otkriti jednu veliku tajnu ljudskog života