Artnit

Ponedeljak, 25 Mart 2013 22:14

Epigram Istaknut

Epigram je kratka pesma sa satiričnim ciljem; ona se obično završava oštrom, zajedljivom poentom. Naziv epigram potiče od grčke reči epigrama, što znači natpis.

U antičkoj Grčkoj, epigramom je nazivan natpis pisan u stihu ili prozi, uklesan na nadgrobnim spomenicima, statuama, javnim zgradama i hramovima. Epigramima su kasnije nazivane kratke pesme u kojima je opevano osećanje radosti ili tuge. Sadržina i namena epigrama nije imala satiričan karakter.

I u rimskoj književnosti epigramom se prvo nazivao natpis na nadgrobnim spomenicima i hramovima. Tek u kasnijoj fazi razvoja rimske književnosti epigram postaje kratka, vrlo oštra i zajedljiva satirična pesma. Ovakav sadržaj i karakter epigramu izrazito je dao rimski pesnik Marcijal. Marcijal je pisao epigrame od dva do preko dvadeset stihova i dao prednost satiričnom epigramu.

Sadržina epigrama ne mora da bude, i najčešće nije, izvrgavanje podsmehu pojava koje imaju veliki ili sudbonosni značaj za društvo. To su uglavnom pojave koje imaju manje-više prolazni značaj i vrednost, tipične i opšte za jedno određeno doba ili sredinu. Ima dosta epigrama koji su upereni protiv pojedinih ličnosti, kao inspiratora ili nosilaca negativnih i štetnih pojava, ali i onih koji su upereni protiv pomenutih pojava, bez veze sa njihovim nosiocima. Epigram se, obično neguje u vremenima kada su društveni sukobi vrlo oštri.

Epigram je kratak, sažet i zbijen u izrazu. Ideja pesnika je iskazana samo u nekoliko kratkih stihova. Iz te sažetosti proizilazi i zajedljivost epigrama, oštrina, koja se kondenzuje u vidu poente u poslednjim stihovima ili stihu.

Epigrama ima veoma mnogo, ali malo je onih koji imaju trajnu umetničku vrednost. Poznati pesnici epigrama su: u svetskoj književnosti: Safo, Arhilof, Simonid - kod Grka; Marcijal - kod Rimljana; Boalo, Lafonten i Volter - kod Francuza; Klopštok, Lesing, Gete - kod Nemaca; Puškin, Njekrasov, Krilov, Majakovski - kod Rusa.

U srpskoj književnosti epigram je naročito razvio Jovan Jovanović Zmaj, koji je pisao i epigrame društvene i književne sadržine. Njegovi epigrami su bili moćno političko oružje protiv obrenovićevskog režima u Srbiji i protiv svih nazadnjačkih shvatanja i reakcionarnih stremljenja društva. Poznati srpski pesnici epigrama su: Jovan Sterija Popović, Branko Radičević, Ljubomir Nenadović, Vojislav Ilić.

Posle izgona epigrama iz ozbiljne književnosti, u XIX veku epigram se granao u dva smera - ka satiričnom aforizmu i ka vicu. Epigram živi i danas, i ispoljava visoku bliskost sa najaktuelnijim i najproduktivnijim satiričnim aforizmom.

Pročitano 3632 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Epigram