Odštampajte ovu stranicu
Sreda, 01 Juni 2016 10:58

Kolajna Istaknut

Romain de Tirtoff - Zlatni biseri Romain de Tirtoff - Zlatni biseri

Kolajna, druga zbirka pesama Tina Ujevića, objavljena je na ekavici 1926. godine. Ova zbirka je neopetrarkistički kanconijer, koji čini 48 pesama, raznih formi i metričkih stopa. Pesme nemaju naslove i numerisane su rimskim brojevima. Sam pesnik ovu zbirku naziva dnevnikom i psihološkim dokumentom.

Etimološki reč kolajna znači ogrlica ili medalja, zbog čega se cela zbirka pesama Kolajna smatra dugom pesmom, koja je i motivski zaokružena. Ali, istovremeno svaka pesma u zbirci ima i svoju zaokruženu tematsko-motivsku celinu. U zbirci pesama prepliću se motivi ljubav, stvaralaštvo, samoća, lepota, smrt.

Prva pesma iz zbirke Kolajna najavljuje motiv ljubavi stihovima "tek ljubav žene, vidik neba". Ova pesma počinje sa nizanjem kolajne, prikazivanjem osećanja i poimanja sveta Tina Ujevića. U poslednjoj pesmi takođe se naglašava motiv ljubavi, ali se ironizira, i tako se završava poetski krug o ljubavi.

Preplitanje i povezivanje motiva poimanja sveta, pesma, žena, ljubav, pesnik je naročito prisutno u petoj pesmi, koja najpotpunije predočava poetiku Tina Ujevića U početnim stihovima "ove su riječi crne od dubine, ove su riječi zrele i bez buke" se objašnjava inspiracija i emotivna motivacija pesama Tina Ujevića. Iako izviru iz tame i dubine, jednom kada ugledaju svetlo, njegove pesme "streme k'o pružene ruke", i zato predstavljaju prijateljstvo i topao zagrljaj, kao i utehu njenim čitaocima. Pesnik kaže: "Nisam li pjesnik, ja sam barem patnik", što znači da će se njegova patnja pretvoriti u duhovno pročišćenje i nove vidike, "jer svaki jecaj postati će zlatnik, a moje suze dati će đerdane".

Pročitano 3208 puta
Stefan Tanasijević

Najnovije:

Srodni članci