Artnit

Ponedeljak, 24 Decembar 2012 22:22

Danga Istaknut

Radoje Domanović je tvorac srpske satirične pripovetke. Njegove satirične pripovetke su nastale poslednjih godina Obrenovićevskog režima. One su nadahnute mržnjom prema tiraniji. Tu spadaju njegove najbolje satire: Stradija, Vođa, Danga, Mrtvo more, Ukidanje strasti.

Danga je najoštrija i najubojitija od svih satiričnih pripovedaka Radoja Domanovića. Osnovni motiv ove satire je slepa poslušnost građana i njihova odanost nasilničkoj vlasti. Satirična vizija stvarnosti uokvirena je pričom o snu o dalekoj i nepoznatoj zemlji gde se živi drugačije. U toj zemlji žive građani koji su slepo odani vlasti. Pisac kroz dve metafore prikazuje odnos nasilničke vlasti prema građanima ''Uzjahati nekome na grbaču'' i ''Udariti nekome žig na čelo''. Biti jahan predstavljena je kao čast i viteško delo. Tu je data i čitava skala veće i manje poslušnosti građana prema okolnostima pod kojima ih jašu, prema tome da li ih jašu ređe ili češće, da li su stariji ili mlađi, da li ih jašu ''praktikanti'', ''velikaši'' ili sam ''kmet'', da li su ih jahali ranije ili skoro, da li pod bičem jauču ili ne. Vrhunac ropske potčinjenosti građana je njihovo radosno odazivanje naredbama vlasti da se svakom udari žig kako bi se razlikovali od stranaca. Čin žigosanja se pretvara u veliku svečanost, u manifestaciju nacionalnih osećanja. O tu novu počast otimaju se svi građani, žene dovode decu. Neki traže da im se udare dva žiga. Njima se narod klanja i divi im se. Čak se i u piscu budi junačka krv i traži da mu se udari žig. Pošto nije imao duboku dušu tih građana on se budi iz sna.

Danga je veoma oštra satira obesti i osionosti vlasti, ali i podaništva i servilnosti građana, a sa druge strane, oštra kritika prosečnog, malograđanskog duha i društva. Ova satira ima opštije značenje i prelazi okvire vremena u kojem je nastala. Ona sažima britke i proročke misli kojima se mogu objasniti mnogi problemi savremenog društva.

Pročitano 29017 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Danga