Artnit

Subota, 25 Januar 2014 20:33

Bogovi u Ilijadi i Odiseji Istaknut

Rafael Santi - Dvadeset bogova prima Psihu Rafael Santi - Dvadeset bogova prima Psihu

U Homerovim epovima Ilijada i Odiseja ličnosti su, i bogovi i ljudi. Bogovi, kao i ljudi su veoma reljefno prikazani i potpuno odražavaju svest, moral i društvene odnose Grka u Homerovo doba.

Bogovi u Ilijadi i Odiseji "čine jednu helensku hijerarhijski uređenu plemensku porodicu kojom upravlja Div (Zevs) kao što su u herojsko doba vojne starešine upravljale svojim plemenom". Odnosi među bogovima su bili karakteristični za život antičkih grčkih plemena. Olimpijski panteon koji je posredstvom epa postao jedan od konstitutivnih elemenata grčkog pesništva je verovatno oblikovan prema mikenskom uređenju. Vidljive su mnoge sličnosti između prizora na Olimpu i onih u Agamemnovom taboru. Bogovi u Ilijadi i Odiseji žive na Olimpu, okruženi "sjajem neizrečene lepote i svetlosti". Sa svojih zlatnih stolica oni posmatraju ljudsko društvo kao pozorišnu igru u kojoj su često i sami pokretači i učesnici.

U ratu između Trojanaca i Ahejaca vrhovni bog, Div (Zevs) nije ni na jednoj ni na drugoj strani, jer je prema shvatanju starih Grka, njegova dužnost da se samo stara o izvršenju volje sudbine. Ostali bogovi, međutim nisu neutralni u trojanskom ratu. Zapletu radnje u Ilijadi pripomažu i bogovi. Boginja Hera uspava Diva (Zevsa) i omogućava Posejdonu da pomogne Trojancima, dok bog Apolon pomaže Hektoru da ubije Patrokla. Na Tetidinu molbu bog Hefest kuje oružje Ahileju, koji uz pomoć boginje Atine uspeva da ubije Hektora. U Odiseji u ljudima ima manje divljine, a bogovi su blaži i pomažu ljudima. Boginja Kalipsa, po volji bogova sa Olimpa, pušta Odiseja i on kreće u otadžbinu, a boginja Atina ga prerušava u prosjaka i šalje ga na Itaku.

Bogovi iz Ilijade i Odiseje se razlikuju od običnih ljudi po tome što su besmrtni, svemoćni i što žive u izobilju. Njih ne odlikuje viša moralna savršenost, i ne znaju za verski asketizam. Oni se ne slažu među sobom. Kao i ljudi pate od strasti, i umeju da mrze, znaju da budu neverni, čine preljube, ćudljivi su i sujetni. Slikajući bogove Homer daje realnu sliku života i čitav moralni kodeks sudova i misli o životu i smrti, o čoveku i porodici.

Pročitano 27711 puta Poslednji put izmenjeno Nedelja, 01 Mart 2020 12:23

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Bogovi u Ilijadi i Odiseji