Artnit

Četvrtak, 04 Juli 2013 21:40

Marsel Dišan - Nevesta Istaknut

Marsel Dišan, francuski slikar i pesnik bio je jedan od najuticajnijih umetnika XX veka. Njegova najpoznatija dela su nastala pod uticajem kubizma. Slika Nevesta iz 1912. godine predstavlja svojevrsnu antitezu Kleovoj Mašini koja cvrkuće. Danas se ova slika nalazi u Muzeju umetnosti u Filadelfiji.

Slika Nevesta je konglomerat raznovrsnih formi. Uzalud je da se traži bilo kakva sličnost, makar i daleka, sa ljudskim obličjem. Ono što je prikazano je nekakav mehanizam koji liči čas na motor, čas na aparat za destilaciju ili na složeni vezivni sistem. Tako neke forme na slici podsećaju na delove motora, cevi, dimnjake, klipove, slavine. Druge forme podsećaju na tetive, vene, tkiva, ganglije koje mogu da budu nervni, digestivni ili sistem cirkulacije.

Slika ima komplikovan tok i više je nego zbunjujuća za oko. Ivica između pozadine i prvog plana je nejasna. Kada se pogled kreće po slici, forme variraju i izlaze, konture se menjaju i zauzimaju razne položaje. Neke od lučnih linija i isprekidane linije ukazuju na dijagram, na pokretne delove, protok energije. Nijedan od elemenata nije potpuno stabilan ili različit. Ivice, površine, svetlost, senke prodiru, dematerijalizuju se i razrešavaju. Površine i ivice predmeta su osvetljene, a druge površine padaju u senku. Cela grupa se izdvaja iz tamne pozadine. Sistem elemenata je u delikatnoj krizi, a polazeći od naziva slike to može da bude prikaz transformacije, kao da se vidi nešto što je na sredini metarmorfoze, ili sa nekoliko uspešnih uzastopnih faza.

Marsel Dišan je ispisujući na samo platno naziv slike, Nevesta istakao njegov značaj. Sam naziv, međutim dovodi u veliku zabunu. Da li je imao nameru da izvrgne ruglu naučni pogled na čoveka, "raščlanjavajući" nevestu dok je nije sveo na komplikovan primerak instalaterskog rada? Ako je tako, ova slika bi mogla biti negativni pandan glorifikaciji mašine, koje su tako prodorno objavljivali futuristi.

Pročitano 5926 puta Poslednji put izmenjeno Utorak, 05 Decembar 2017 12:09

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Paleta Marsel Dišan - Nevesta