Artnit

Četvrtak, 30 Maj 2013 19:00

Mikelanđelo Merizi da Karavađo - Odmor na putu za Egipat Istaknut

Priča o putu Svete Porodice u Egipat pojavljuje se često u slikarstvu od kraja XVI veka. Mikelanđelo Merizi da Karavađo je takođe, na svojoj slici iz 1599. godine, Odmor na putu za Egipat, prikazao ovu priču iz Biblije. To je njegov mladalački rad i jedna od prvih slika sa religioznom temom. Danas se slika nalazi u Galeriji Dorija Pamfili u Rimu.

Kompozicija slike je podeljena izvijenom figurom polunagog anđela koji je okrenut leđima posmatraču. Anđeo sa malo bele odeće je kao muzički motiv i daje osnovni ton kompoziciji.

Slika prikazuje jednostavan idilični ambijent. Radnja se odvija u sumrak. Prelepi anđeo zvucima violine pomaže odmor Svete Porodice u njihovom begu od Iroda. Sa leve strane je Sveti Josif koji u rukama drži muzičku partituru čije su note potpuno čitljive. Muzička partitura sa slike, u kojoj su upisane note flamanske muzike sa delom teksta iz Pesme nad pesmama, govori o muzičkom interesovanju mladog Karavađa. Sveti Josif, čija se glava nalazi pored magarca, predstavljen je veoma realno, kao star i umoran čovek. Sa desne strane od anđela, pored reke okružena bujnom vegetacijom, je Marija koja spava sa dremljivim detetom u rukama. Oboje su naslikani idealizovano i u kontrastu sa naturalističkim prikazivanjem Svetog Josifa.

Svetlost na slici nije u kontrastu sa tamnom pozadinom, već ističe pejzaž bogat vegetacijom. Nasuprot prikazanom događaju na slici su prikazani realistički i veoma precizno detalji, kao što su drveće, lišće i kamenje. Tonovi boja su mekši u poređenju sa snažnim realizmom njegovih kasnijih slika. Stil Karavađa je mnogo konvencionalniji u odnosu na njegove kasnije radove, verovatno zato što je slikao u mladosti.

Slika Odmor na putu za Egipat zrači osobenom pastoralnom lepotom. Ona je jednostavno početak ka svojstvenom stilu Mikelanđela Merizija da Karavađa, ali zauzima i posebno mesto u njegovom slikarskom stvaralaštvu.

Pročitano 5596 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Paleta Mikelanđelo Merizi da Karavađo - Odmor na putu za Egipat