Artnit

Utorak, 09 Septembar 2014 11:04

Erazmo Roterdamski - Obrazac vladara

... Onaj koji upravlja državom mora voditi javne a ne lične poslove, ne sme misliti ni na šta drugo do na opštu korist; ne sme se ni za dlaku udaljiti od zakona koje sam donosi i izvršava; mora da bdi nad poštenjem svojih činovnika i vlasti; uvek mora misliti da je izložen očima svih i da može svojim čistim životom, kao blagotvorna zvezda, korisno uticati na ljudske poslove ili pak, kao zlokobna kometa donositi najveću nesreću.

Objavljeno u Društvo
Ponedeljak, 12 Maj 2014 14:20

Aristotelovo shvatanje države

Aristotelova politička filozofija, koju najviše izlaže u svom delu Politika ima značaj za savremeno razumevanje političke teorije i prakse. Za svoj ideal antički grad polis on kaže: "Čovek treba da se popne na brdo i njegov vidokrug treba da bude država. Svrha države je srećan život." Međutim, iako je njegov misaoni horizont bio više ili manje omeđen granicama grčkog polisa prodro je do same suštine i funkcije države.

Objavljeno u Društvo

Nekada sam u svojoj mladosti osetio istu želju kao mnogi drugi. Odlučio sam, čim postanem samostalan, da se odmah dam na politiku. No tada su se u političkom životu odigrali pred mojim očima ovakvi događaji. Kako su mnogi napadali tadašnje državno uređenje, dođe do prevrata, pomoću koga dobije vlast pedeset i jedan čovek. Od njih su jedanaestorica u gradu i desetorica u Pireju preuzela tržne i druge gradske poslove, a tridesetorica prisvojiše sebi vlast nad svim kao neograničeni gospodari.

Objavljeno u Društvo
Petak, 09 Maj 2014 13:43

Vlast

Branislav Nušić svoju komediju Vlast, pisanu davne 1937. godine nije završio. Uspeo je samo da završi drugi čin i napiše poslednju reč zavesa. U ovoj komediji osvetljena je njegova neprestana tema - vlast. Zaplet zasnovan na familiji kojoj se "posrećilo" da joj zet bude izabran za ministra otvara Pandorinu kutiju ostrašćenih želja i ambicija.

Objavljeno u Pero
Subota, 19 April 2014 16:35

Maks Veber - Tradicionalna vlast

Nemački sociolog Maks Veber smatra da se osnove poretka i vlasti u tradicionalnoj organizaciji zasnivaju na običaju i na uverenju "u svetost drevnih tradicija i legitimnost statusa onih koji upotrebljavaju autoritet nad njima". Tako su i prava i očekivanja mnogih grupa uspostavljena u granicama prihvatanja onoga što se uvek dogodilo kao vredno poštovanja.

Objavljeno u Društvo
Sreda, 29 Januar 2014 18:57

Tomas Hobs - Levijatan

Tomas Hobs, engleski filozof iz XVII veka je napravio značajan pomak u odnosu na tradicionalnu i srednjovekovnu političku teoriju. Njegova vizija sveta je originalna i još uvek relevantna u savremenoj politici, a političko-filozofski spis Levijatan iz 1651. godine je jedno od najuticajnijih dela političke filozofije. Reč levijatan je hebrejskog porekla i znači morsko čudovište. Hobs u Levijatanu zastupa tezu da je u interesu čoveka da izađe iz prirodnog stanja, u kome svako vodi rat protiv svih, i da kroz društveni ugovor, formira državu, koja će obezbediti društveni mir.

Objavljeno u Društvo

Kad jedna politička partija jednom osvoji vlast, ona se svim raspoloživim sredstvima bori da se održi na vlasti, što je često teže od osvajanja vlasti. Kad jedom postane vladajuća, prvi korak koji čini jeste da i svoje ideje, ideologiju i stavove učini vladajućim. Svaki vladar teži da postoji samo jedna vlada (njegova) i samo jedan način mišljenja (njegov).

Objavljeno u Društvo
Subota, 08 Juni 2013 19:40

Maks Veber - Harizmatska vlast

Za nemačkog sociologa Maksa Vebera vlast je vezana za procese prinude i pokoravanja. On razlikuje zakonsku ili racionalnu, tradicionalnu i harizmatsku vlast koje shvata idealno. Harizmatska vlast postoji od Periklovih vremena i Hrista do Lutera i Napoleona, a uspeh i "čuda" su uslov njenog opstanka. Veber smatra da je "harizmatski autoritet jedna od velikih revolucionarnih sila istorije".

Objavljeno u Društvo
Subota, 18 Maj 2013 21:39

Toma Akvinski - Vlast tiranina

Vlast tiranina ne može da bude dugotrajna, jer je narodu mrska. Jer ništa ne može dugo da se održi što je protiv volje većine. Malo je koji od njih (tirana) proživeo svoj život a da ga nije zadesila kakva nevolja. A ako postoji nevolja, onda postoji i mogućnost da se ustane protiv tiranina; a kad je već mogućnost tu, onda se nađe bar jedan od mnogih koji je iskoristi. Ustanika, međutim, prati podrška celog naroda, a kad se radi uz saglasnost narodne mase, tu obično ne izostaje uspeh. Teško se, dakle, može dogoditi da vlast tiranina duže potraje.

Objavljeno u Društvo
Strana 2 od 2
Vi ste ovde: Home Društvo Prikazivanje članaka po tagu vlast