Artnit

Utorak, 03 Novembar 2015 11:30

Emil Dirkem - O anomiji

Francuski sociolog Emil Dirkem je uveo koncept anomije u svom delu Podela rada u društvu, koje je objavio 1893. godine, a zatim u delu Samoubistvo, objavljenom 1897. godine. On smatra da se anomija pojavljuje u industrijskom društvu kada je oslabila društvena kontrola, a stanje anomije karakteriše odsustvo normi ili njihova nedefinisanost i nejasna formulisanost. Kao i ostale probleme u društvu, anomiju posmatra kao patološku pojavu, čime nagoveštava da ona može da se izleči.

Objavljeno u Društvo

No nije dovoljno utvrditi činjenično stanje, potrebno je na osnovu toga ostvariti i praksu, izvesti moralni propis. Nije dovoljno reći da je pravo na putu da se oslobodi nekih apstrakcija: razlike između stvarnog i ličnog prava - da je na putu da grubom pravu prodaje i plaćanja usluga doda i druga prava. Treba reći da je ta revolucija dobra.

Objavljeno u Društvo
Ponedeljak, 08 Decembar 2014 21:54

Herbert Markuze - Čovek jedne dimenzije

Nemački filozof i sociolog Herbert Markuze, jedan od osnivača Frankfurtske škole razvio je oblik neomarksizma koji se u velikoj meri zasniva na učenjima Georga Vilhema Fridriha Hegela i Sigmunda Frojda. Šezdesetih godina XX veka postao je poznat kao "otac nove levice" i "guru" studentskog pokreta u Sjedinjenim Američkim Državama. U svom najpoznatijem delu, Čovek jedne dimenzije opisuje razvijeno industrijsko društvo kao sveobuhvatan sistem represije, koji je ugušio raspravu i apsorbovao opoziciju.

Objavljeno u Društvo
Nedelja, 30 Novembar 2014 12:34

Ogist Kont - "Zakon o tri faze"

Francuski matematičar, filozof i osnivač sociologije kao moderne, pozitivne, nauke o društvu Ogist Kont odbacuje svaku metafiziku i uzima iskustvo kao jedini izvor pozitivnog saznanja. "Zakon o tri faze" društvenog i duhovnog razvoja, koji kao ideju razvija u delu Kurs pozitivne filozofije, važio bi kao univerzalni za razvoj društva, za razvoj duhovne sfere i za razvoj svakog pojedinačnog ljudskog bića.

Objavljeno u Društvo

To da društveni istraživač mora samo znati, a ne i uplitati se, nije ništa drugo do primena u nauci opšteg načela na kojem je zasnovano kapitalističko društvo, načela sve veće podele rada. To načelo ima i mnoge druge primene, od kojih je najteže sve veća podela između intelektualnog i manuelnog rada.

Objavljeno u Društvo

Heraklit je bio prvi antički filozof koji je nastojao da stvori zaokružen filozofski sistem. Sačuvano je oko 130 fragmenata njegovog spisa O prirodi, koji su lakonski formulisani, često veoma metaforični, pa čak i duhoviti. Pisao je veoma teško, a ponekad nejasno i bio teži za razumevanje, zbog čega su ga savremenici nazvali Mračni.

Objavljeno u Društvo

Multinacionalan, korporativni kapitalizam, zahteva multietničko i multikulturalno društvo. U tom društvu kapital - novac je gospodar, a berza je crkva tog nezasitog mastodonta. Njegova kultura je masovna, ona koja se kupuje; koju većina može da kupi i koju većina može da razume; koja se brzo i za tržište proizvodi i kratkog je veka. To je svet filma, televizije, estrade, seksualne manufakture, rokenrola, "žute štampe", ilustracija, spotova...

Objavljeno u Društvo

Moderan čovek zaista je faustovski čovek; ipak, on ne preklinje da se trenutak zadrži zato što je tako divan.

Ništa ne ostaje kao što je bilo. Postizanje bilo čega nije ispunjenje: odmah se teži nečemu drugom.

Objavljeno u Društvo
Četvrtak, 17 Oktobar 2013 19:44

Maks Veber - Birokratija

Maks Veber je sjajno zapazio proces birokratizacije u svim sferama građanskog društva počev od vojne organizacije, izgradnjom ratnih mašina i političkog birokratizovanog poretka, do birokratije institucija za obrazovanje. Birokratiju posmatra pre svega kao princip racionalne organizacije i ističe karakteristike njene organizacione strukture i načina delovanja. Iako veoma ceni tehničke prednosti birokratske organizacije, bio je svestan i njenih nedostataka.

Objavljeno u Društvo
Utorak, 08 Oktobar 2013 18:54

Emil Dirkem - Vaspitanje

Emil Dirkem suštinu vaspitanja nalazi u socijalizaciji. Vaspitanje shvata kao posledicu opšteg društvenog stanja, a posebno kao posledicu progresivne diferencijacije društvenog rada. On afirmiše društveni karakter vaspitanja, smatrajući da je pedagoški ideal delo konkretnog društva.

Objavljeno u Društvo
Vi ste ovde: Home Društvo Prikazivanje članaka po tagu društvo